Objavljeno: .
Ažurirano: 12. ožujka 2024.

Vatrogasni vjesnik, časopis koji se bavi temama iz područja vatrogastva, a koji od 1896. izlazi različitim ritmom, danas deset puta na godinu. Tijekom godina mijenjao je naslove, podnaslove i izdavače. Danas nosi podnaslov Glasilo za zaštitu požara i vatrogastvo. Prvi izdavač bila je Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica (1896–1930), poslije je Vatrogasna zajednica Savske banovine u Zagrebu (1930–39), Vatrogasna zajednica Banovine Hrvatske (1939–40), Vatrogasni savez NR Hrvatske (1950–62), Vatrogasni savez Hrvatske (1972–93) i Hrvatska vatrogasna zajednica (od 1994; u suradnji s MUP-om RH i Vatrogasnom školom u Zagrebu 1999–2001). Časopis nije izlazio 1963–71.

Povremeno su se, uz časopis objavljivali i dodatci (Tehnička smotra, 1896–1907; Bilten Saveza Dobrovoljnih vatrogasnih društava NR Hrvatske, od 1952). Cilj časopisa je promicanje vatrogastva te izvješćivanje o vatrogasnim aktivnostima i drugim važnim segmentima vatrogasnoga zanimanja u Hrvatskoj i svijetu. Donosi stručne članke o zaštiti od požara, analizama i izvješćima s vatrogasnih intervencija te izvješća o radu Hrvatske vatrogasne zajednice. Do pokretanja časopisa → Vatrogastvo i upravljanje požarima (2011) Vatrogasni vjesnik bio je jedino vatrogasno glasilo na hrvatskome jeziku.

Glavni urednici časopisa Vatrogasni vjesnik
Mirko Kolarić 1896–1928.
Antun Metzeger 1929.
Stanko Žagar 1929.
Marijan Heržić 1930–32.
Stanko Žagar 1932–40.
Ivan Javor 1941–45.
Božo Puhovski 1950–52.
Stanko Skok 1953–62.
Josip Popović 1972–92.
Slavko Marjanović 1993.
Miroslav Kirinčić 1993–2009.
Željko Popović 2009–10.
Nina Francetić od 2010.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

N. Francetić: Vatrogasni vjesnik časopis je svih vatrogasaca i svi mi utječemo na njegovu kvalitetu. Vatrogasni vjesnik (2016) 1, str. 21–22.

120. obljetnica Vatrogasnog vjesnika. Vatrogasni vjesnik (2016) 1, str. 20.

Mrežne poveznice

Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasni vjesnik

Vatrogasni vjesnik
Naslovnica prvoga broja časopisa Vatrogasni viestnik, 1896., Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica, arhiv Hrvatske vatrogasne zajednice, Zagreb

Časopis koji se bavi temama iz područja vatrogastva, a koji od 1896. izlazi različitim tempom, danas deset puta godišnje.

Opći podatci
Početak izlaženja
1896.
Prijašnji nazivi

Vatrogasni viestnik (1896–1908)

Vatrogasni vjesnik (1908–50)

Savremeno vatrogastvo (1950–72)

Suvremeno vatrogastvo (1972–98)

Vatrogasni vjesnik (od 1998)


Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje