Objavljeno: .
Ažurirano: 11. svibnja 2023.

Veleučilište u Karlovcu, visokoobrazovna ustanova osnovana u Karlovcu 1997. Provodi osam preddiplomskih stručnih studija: Lovstvo i zaštita prirode, Mehatronika, Prehrambena tehnologija, Sestrinstvo (u organizaciji Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci), Sigurnost i zaštita, Strojarstvo, Tekstilstvo, Ugostiteljstvo te tri specijalistička diplomska stručna studija: Poslovno upravljanje, Sigurnost i zaštita te Strojarstvo. Upisano je približno 2500 studenata, a zaposleno oko 85 osoba, od kojih oko 50 u nastavničkom i suradničkom zvanju.

Povijest

Veleučilište je sljednik tradicije visokoškolske nastave u Karlovcu, gdje su djelovale Viša tehnička strojarska škola (od 1960) i Viša tehnološka škola kemijskoga i kožarskoga smjera (od 1961) te u Dugoj Resi Viša tehnička tekstilna škola (od 1961). Prema zakonskoj obvezi iz 1983., Viša tehnička strojarska škola pridružila se Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a Viša tehnička tekstilna škola Institutu za tekstil i odjeću u Zagrebu (tada dio Tehnološkoga fakulteta, a danas → Tekstilno-tehnološki fakultet). Nakon utemeljenja Veleučilišta u Karlovcu 1997., ono je preuzelo studije strojarstva i tekstila u organizaciji zagrebačkih matičnih fakulteta te počelo djelovati s dvama odjelima, Strojarskim odjelom u Karlovcu i Tekstilnim odjelom u Dugoj Resi. Tri godine poslije, osnovani su Prehrambeni odjel (sa studijem Prehrambene tehnologije i smjerovima Pivarstvo i Prerada mlijeka), Odjel lovstva i zaštite prirode (sa studijem Lovstvo i zaštita prirode) te Odjel sigurnosti i zaštite (sa smjerovima Zaštita na radu i Zaštita od požara). Odjel ugostiteljstva, poslije preimenovan u Poslovni odjel, osnovan je 2003., a u suradnji s Medicinskim fakultetom u Rijeci 2008. utemeljen je stručni studij Sestrinstvo.

Organizacija

Strojarski odjel obuhvaća stručni i nastavni rad u području strojarstva, elektrotehnike, računalstva, mehatronike i srodnih područja te organizira nastavu na studijima strojarstva i mehatronike. Na odjelu se izvode tri studija: Stručni studij strojarstva i Specijalistički diplomski stručni studij strojarstva te Stručni studij mehatronike. Stručni studij strojarstva nakon trećega semestra dijeli se na smjerove Strojarske konstrukcije i Proizvodno strojarstvo. Studij obuhvaća obrazovanje za obavljanje poslova upravljanja proizvodnim sustavima u strojarstvu i projektiranja tih sustava, kao i za obavljanje stručnih poslova koordinacije i planiranja proizvodnje, održavanja i servisa.

Tekstilni odjel je do akademske godine 2012–13. izvodio stručni studij iz područja tekstilstva, a od tada je stavljen u mirovanje (ne upisuje studente prve godine).

Prehrambeni odjel obuhvaća stručni i nastavni rad iz područja prehrambene tehnologije, posebice proizvodnje piva i slada te preradbe mlijeka, biotehnologije i srodnih područja. Odjel izvodi preddiplomski stručni studij Prehrambena tehnologija, a nakon trećega semestra dijeli se u smjerove: Prerada mlijeka i Pivarstvo.

Odjel lovstva i zaštite prirode izvodi istoimeni stručni studij u području lovstva, ekologije, biologije i srodnih područja.

Odjel sigurnosti i zaštite obuhvaća stručni i nastavni rad u područjima sigurnosti i zaštite, obrazovanja za obavljanje poslova organizacije i neposrednoga rukovođenja službom zaštite na radu s ciljem zaštite poduzeća i života te zdravlja zaposlenika i svih građana u području u kojem poduzeće djeluje, te za organizaciju i provođenje protupožarne zaštite u poduzećima i jedinicama lokalne samouprave. Odjel izvodi stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost i zaštita u dvama modulima: Zaštita od požara i Zaštita na radu.

Poslovni odjel obuhvaća stručni i nastavni rad u području ugostiteljstva, ekonomije, marketinga, menadžmenta i poslovnoga upravljanja te organizira i izvodi stručni studij Ugostiteljstvo i specijalistički diplomski stručni studij Poslovno upravljanje.

U razdoblju 2007−17. Veleučilište u Karlovcu sudjelovalo je u provedbi sedam projekata financiranih iz fondova EU-a, među kojima su projekti Osnivanje Centra mehatronike Karlovac i STEM revolucija u zajednici, te u nizu domaćih znanstvenih i stručnih projekata.


Ostali podatci
Mrežne poveznice
Veleučilište u Karlovcu

Visokoobrazovna ustanova osnovana 1997. koja provodi osam preddiplomskih stručnih studija: Lovstvo i zaštita prirode, Mehatronika, Prehrambena tehnologija, Sestrinstvo (u organizaciji Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci), Sigurnost i zaštita, Strojarstvo, Tekstilstvo, Ugostiteljstvo; i tri specijalistička diplomska stručna studija: Poslovno upravljanje, Sigurnost i zaštita te Strojarstvo.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Karlovac
Godina osnutka
1997.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje