Objavljeno: .
Ažurirano: 13. travnja 2022.

Veleučilište u Požegi, visokoškolska ustanova osnovana 1998. u Požegi, koja izvodi stručne dodiplomske studije iz biotehničkih, društvenih i tehničkih znanosti. Na Veleučilištu studira oko 800 studenata, zaposlen je 91 djelatnik, od kojih 74 nastavnika.

Zgrada veleučilišta

Veleučilište u Požegi čine dva odjela, Društveni i Poljoprivredni, a svaki od njih ustrojava nekoliko studija. Društveni odjel izvodi stručne studije Računovodstvo, Trgovina, Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo, Upravni studij te specijalistički diplomski stručni studij Trgovinsko poslovanje, a Poljoprivredni odjel izvodi stručne studije Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo te Prehrambena tehnologija. U sklopu Poljoprivrednog odjela djeluju nastavna baza Klijet i spremište vina te nastavni objekt Vinski podrum i laboratorij, na kojima se provodi praktična nastava.

Studij Vinogradarstvo–vinarstvo–voćarstvo traje šest semestara i obrazuje studente za neposredan rad u vinogradarskoj, vinarskoj i voćarskoj proizvodnji, planiranje i zasnivanje vinograda i voćnjaka na malim obiteljskim gospodarstvima, pravilno i pravodobno primjenjivanje fitomedicinskih mjera zaštite vinograda i voćnjaka, organizaciju prijevoza, doradbe i skladištenja poljoprivrednih proizvoda, izgradnju i opremanje manjih pogona za destilaciju jakih alkoholnih pića, pripravu voćnih sokova i voćnih prerađevina, vođenje i gospodarenje malim poduzećima u vinogradarstvu, vinarstvu te plasiranje poljoprivrednih proizvoda, grožđa, vina, voća, alkoholnih pića i sokova te prerađevina na tržište.

Studij Prehrambena tehnologija traje šest semestara, uključuje suradnju s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, malim i srednje velikim proizvođačima hrane te prehrambenim industrijama u regiji (→ Zvečevo i → Kutjevo). Studenti se studijem obrazuju u svim segmentima prehrambene tehnologije (konzerviranje, proizvodnja prehrambenih proizvoda, kontrola i upravljanje procesima proizvodnje, skladištenje sirovina i gotovih proizvoda), poštujući pritom načela ekološke proizvodnje.

Zgrada veleučilošta

Ostali podatci
Mrežne poveznice
Veleučilište u Požegi


Kategorije i područja