Objavljeno: .
Ažurirano: 13. veljače 2023.

Veleučilište Velika Gorica, visokoobrazovna ustanova, osnovana 2003., koja provodi pet preddiplomskih stručnih i tri specijalistička diplomska stručna studija. Na Veleučilištu je upisano oko 1600 studenata, a zaposleno oko 80 osoba, od kojih 54 u nastavničkom i suradničkom zvanju.

Veleučilište provodi preddiplomske stručne studije Očna optika, Održavanje motornih vozila, Održavanje zrakoplova, Održavanje računalnih sustava i Upravljanje u kriznim uvjetima, te specijalističke diplomske stručne studije Krizni menadžment, Informacijski sustavi te Upravljanje logističkim sustavima i procesima (Logistika). Veleučilište organizira međunarodne konferencije Dani kriznog upravljanja i Optometrijska konferencija srednje i jugoistočne Europe (OCCSEE) te je do sada objavilo 75 izdanja udžbenika, zbornika konferencija i sl.

Očna optika (optometrija) je studij koji obuhvaća stjecanje vještina za optičku korekciju refrakcijskih i drugih anomalija oka, samostalno određivanje i primjenu potrebnih naočala, kontaktnih leća i ostalih pomagala za poboljšanje vida, prepoznavanje anomalija vidnoga sustava, ergonomije gledanja i dr.

Održavanje motornih vozila je studij koji nudi stjecanje znanja iz konstrukcije i značajki vozila i njihovih uređaja, organizacije i tehnologije održavanja vozila, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanje i kontrole kvalitete sustava održavanja vozila te obuhvaća obrazovanje za uporabu visokosofisticiranih uređaja u održavanju gospodarskih i osobnih automobila te specijalnih vozila.

Održavanje zrakoplova je studij koji obuhvaća obrazovanje u području organizacije, održavanja i provedbe tehnologije održavanja zrakoplova i zrakoplovnih sustava i opreme za civilno i ratno zrakoplovstvo. Na studiju se stječu znanja iz konstrukcije i značajki zrakoplova, elektrotehničkih i strojarskih sustava i opreme zrakoplova, organizacije i tehnologije održavanja zrakoplova, zrakoplovnih sustava i opreme, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanja i kontrole kvalitete sustava.

Održavanje računalnih sustava je studij koji obuhvaća stjecanje znanja i vještina potrebnih za uvođenje računala u različite segmente poslovnoga procesa i poslove održavanja sustava, nadzora nad sigurnosti računalnoga sustava i podataka, upravljanje u industrijskim, energetskim i drugim procesima, za razvoj novih informacijskih sustava služenjem najnovijim programskim alatima i jezicima i dr.

Upravljanje u kriznim uvjetima je prvi studij u Hrvatskoj koji nudi obrazovanje za potrebe sustava kriznoga upravljanja i sustava zaštite i spašavanja. Studijem se stječu znanja i vještine za samostalno rješavanje problema kriznog upravljanja, za preventivno djelovanje u prirodnim i tehničko-tehnološkim krizama te predlaganje postupaka i rješenja.

Krizni menadžment je studij za obrazovanje osoba koje se bave zaštitnim i sigurnosnim aspektima kriza u djelovanju pravnih osoba, gospodarstva, tijela jedinica lokalne i područne uprave te tijela državne uprave. Završetkom studija stječu se znanja i vještine za samostalno rješavanje problema upravljanja krizama, vođenje procesa i sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom u javnom i privatnom sektoru, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Informacijski sustavi je studij utemeljen na znanjima i vještinama potrebnima za obavljanje poslova izgradnje, optimizacije, eksploatacije i održavanja informacijskih sustava u širokom rasponu primjena, kao i stjecanje polaznih znanja za nastavak usavršavanja u projektiranju informacijskih sustava. Studij je tako namijenjen osobama zaduženima za implementaciju, održavanje i eksploataciju informacijskih sustava, te za sudjelovanje u projektiranju i proizvodnji informacijskih sustava.

Upravljanje logističkim sustavima i procesima je studij logistike namijenjen obrazovanju osoba na voditeljskim položajima zaduženima za logističku potporu složenim sustavima u poduzećima koja se bave proizvodnjom, trgovačkom ili uslužnom djelatnošću, odn. državnim institucijama kao što su vojska, policija, te druga ministarstva i državne uprave. Studij logistike omogućava obrazovanje za primjenu suvremenih metoda upravljanja i provedbe.


Ostali podatci
Veleučilište Velika Gorica
Visokoobrazovna ustanova, osnovana 2003., koja provodi pet preddiplomskih stručnih i tri specijalistička diplomska stručna studija.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Velika Gorica
Godina osnutka
2003.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje