Objavljeno: .
Ažurirano: 17. veljače 2022.

Weitz, Ivan Krstitelj (Johann, Joannis Baptista) (? – Zagreb, 14. III. 1751), tiskar, voditelj Zemaljske tiskare u Zagrebu 1729–51.

Od 1729. živio je u Zagrebu, gdje je preuzeo vođenje Zemaljske tiskare na Kaptolu od Eve Pallas, udovice tiskara Ivana Bartolomeja Pallasa. Tiskaru je najprije osuvremenio, a poslije oštećenja u požaru 1731. i potpuno obnovio. Godine 1746. uz dozvolu Sabora smjestio ju je u zemaljsku kuću (domus regnicolaris) na Markovu trgu, gdje je ostala do prestanka djelovanja. Tiskao je gramatike i rječnike, udžbenike i molitvenike; objavio je više od stotinu djela, većinom bogato ukrašenih vinjetama i inicijalima. Među njima su latinsko-hrvatski rječnik Gazophylacium Ivana Belostenca (1740), te djela Štefana Fučeka, Jurja Muliha i Baltazara Adama Krčelića. O svojem trošku objavljivao je Calendarium Zagrabiense (1745–51), potpisujući se kao »rvatszkega orszaga shtampar«. Imao je i nakladnu knjižaru, a popise knjiga objavljivao je u kalendaru. Nakon njegove smrti tiskaru je 1751–53. vodila njegova supruga Marija Ana, a potom do 1768. njegova djeca.


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Klaić: Knjižarstvo u Hrvata. Zagreb, 1922.

T. Ribkin Puškadija: Knjigoveže i knjižari u Zagrebu u prvoj polovici XVIII. stoljeća. U: Iz starog i novog Zagreba VII. Zagreb, 1996., str. 109–132.

Weitz, Ivan Krstitelj
Naslovnica latinsko-hrvatskoga rječnika Gazophylacium Ivana Belostenca, 1740.

Tiskar; voditelj Zemaljske tiskare u Zagrebu 1729–51.

Opći podatci
Ime
Ivan Krstitelj (Johann, Joannis Baptista)
Prezime
Weitz
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 14. 03. 1751.

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje