Objavljeno: .
Ažurirano: 12. travnja 2022.

Županović, Ivan (Rogoznica, 20. VI. 1940 – Zagreb, 5. X. 2017), prometni inženjer, stručnjak za tehnologiju i logistiku prometa.

Diplomirao je na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu 1966., a na studiju prometa Sveučilišta u Zagrebu (→ Fakultet prometnih znanosti), magistrirao je 1974. te doktorirao 1982. disertacijom Utvrđivanje modela financiranja održavanja prometnica u gradovima s osobitim obzirom na grad Zagreb (mentor → J. Padjen). Radio je 1966−75. u poduzeću Zagrebački električni tramvaj (ZET) kao referent te voditelj razvojne službe autobusa. Godine 1981−82. bio je savjetnik u Hrvatskome saboru. Od 1982. predavao je na Studiju (Fakultetu) prometnih znanosti u sklopu Centra prometnih znanosti u Zagrebu, gdje je od 1990. redoviti profesor. Predavao je kolegije Tehnologija cestovnog prometa i Logistika prometa. Bio je predstojnik Zavoda za logistiku te voditelj Katedre za tehnologiju cestovnog prometa. Umirovljen je 2008.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa tehnologija i logistika cestovnoga gradskog prometa. Autor je konstrukcije uređaja za programirano poništavanje voznih karata, a na Izložbi pronalazaka Jugoslavije INOVA 1975. dodijeljena mu je srebrna medalja. Autor je udžbenika Model održavanja prometnica u gradovima (1985), Tehnologija cestovnog prijevoza (1986) i Organizacija i praćenje učinka cestovnih prijevoznih sredstava (s B. Ribarićem, 1993).

Županović, Ivan

Prometni inženjer, stručnjak za tehnologiju i logistiku prometa.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Županović
Mjesto i datum rođenja
Rogoznica, 20. 06. 1940.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje