Objavljeno: .
Ažurirano: 19. svibnja 2021.

Andrassy, Maja (Zagreb, 24. III. 1946), tekstilno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za tekstilna vlakna.

Diplomirala je 1971. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Tekstilno-tehnološki fakultet) u Zagrebu, na kojem je doktorirala 1994. disertacijom Utjecaj tehnoloških parametara na strukturu i svojstva poliesterskih vlakana (mentorica → R. Čunko). Od 1972. bila je zaposlena kao asistentica na Višoj tekstilnoj konfekcijskoj školi u Zagrebu, gdje je radila do njezina udruživanja u Institut za tekstil i odjeću na Tehnološkome fakultetu 1982., čime je prešla u tu fakultetsku ustanovu na studij tekstilne tehnologije. Godine 2006. izabrana je u zvanje redovite profesorice, a umirovljena je 2014. Bila je predstojnica Zavoda za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ispitivanje materijala 1998–2002., voditeljica Katedre za vlakna 1998–2014., te prodekanica za nastavu 2002–09. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa obuhvaća istraživanje strukture i svojstava prirodnih i umjetnih vlakana, razvoj metoda ispitivanja i karakterizacije strukture i svojstva vlakana, utvrđivanje mogućnosti ciljanog modificiranja svojstava vlakana te razvoj metodike vrednovanja relevantnih funkcionalnih svojstava tekstilija načinjenih iz takvih vlakana. Na tome su se temeljili i nastavni programi kolegija koje je predavala (Struktura i svojstva vlakana, Tekstilna vlakna i materijali, Biorazgradiva vlakna i dr.). Suautorica je udžbenika Vlakna (s R. Čunko, 2005). Redovita je članica HATZ-a od 2015.


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960.–2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991.–2001.). Zagreb, 2001., str. 87–88.

Andrassy, Maja

Tekstilno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za tekstilna vlakna.

Opći podatci
Ime
Maja
Prezime
Andrassy
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 24. 03. 1946.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje