Objavljeno: .
Ažurirano: 16. svibnja 2024.

Antolić, Vlado (Vladimir) (Dežanovac, 4. VI. 1903 – Zagreb, 13. V. 1981), arhitekt i urbanist, osnivač Urbanističkoga instituta Hrvatske i Zavoda za urbanizam grada Zagreba.

Diplomirao je arhitekturu 1927. na Tehničkoj visokoj školi u Beču (danas TU Wien), gdje je 1926–27. također polazio seminar iz urbanizma kod Karla Heinricha Brunnera. Nakon kraćega boravka u Parizu, nastanio se 1929. u Zagrebu gdje je do 1931. radio kao projektant u arhitektonskome poduzeću Freudenreich i Deutsch, a potom do 1945. u Odjelu za urbanizam Gradskoga građevnog odsjeka Gradskoga poglavarstva. U suradnji sa → Stjepanom Hribarom, → Antunom Ulrichom i → Josipom Seisselom 1932–36. radio je na Regulatornoj osnovi Zagreba, prvome planu Zagreba zasnovanom u duhu funkcionalističkih načela. U okviru te osnove izradio je detaljni plan Cvjetnoga naselja 1939. Bio je član CIAM-a (Congrès Internationaux d’Art Moderne) 1932–38., te supotpisnik Atenske povelje 1933.

Plan i nacrt Cvjetnog naselja, 1939., Zagreb

Kao član Radne grupe Zagreb (1932–35) sudjelovao je na IV. izložbi grupe Zemlja 1932., te surađivao na projektu i izvedbi kompleksa Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta na Svetošimunskoj cesti 25 u Zagrebu 1934. Samostalno je projektirao javne zgrade poput ambulante u Hirčevoj ulici 1 (1936), školske gimnastičke dvorane u Harambašićevoj ulici 18 (1937), Škole za civilnu obranu na Ksaverskoj cesti 107 (danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada; 1937) i dr. Godine 1947. osnovao je → Urbanistički institut Hrvatske, a 1951. Zavod za urbanizam grada Zagreba (→ Urbanistički zavod grada Zagreba) kojega je bio direktor do 1953. te ostvario niz direktivnih regulacijskih osnova (Karlovac, Sisak, Duga Resa, Ploče, Dubrovnik, Makarska). Od 1953. djelovao je kao savjetnik UNTAB-a (United Nations Technical Assistance Board) za urbanizam u zemljama Dalekog istoka te uz praktičan rad na urbanističkim i prostornim planovima sudjelovao u organiziranju urbanističke službe i izobrazbi kadrova te u izradbi prijedloga za urbanističke standarde i zakonodavstvo. Bio je glavni urednik časopisa Arhitektura (1951–53). Pisao je teoretske članke iz područja urbanizma i stambene arhitekture koje je objavljivao u časopisima Arhitektura, Kultura, Tehnički list, Urbanizam i arhitektura i dr. Dobitnik je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo (1974).


Ostali podatci
Što pročitati?

E. Franković: Arhitekt Vlado Antolić. U povodu nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo. Život umjetnosti, 24–25(1976), str. 69–72.

V. Ivanković: Arhitekt Vladimir Antolić − zagrebački urbanistički opus između dva svjetska rata. Prostor, 17(2009) 2(38), str. 268–282.

Iz arhive LZMK-a

Ž. Domljan: ANTOLIĆ, VLADO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 183–184.

Antolić, Vlado

Arhitekt i urbanist.

Opći podatci
Ime
Vlado (Vladimir)
Prezime
Antolić
Mjesto i datum rođenja
Dežanovac kraj Daruvara, 04. 06. 1903.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 13. 05. 1981.
Povezane osobe
Bahovec, Franjo,
Hribar, Josip,
Seissel, Josip,
Weissmann, Ernest
Povezane ustanove
Urbanistički institut Hrvatske
Povezana poduzeća
Urbanistički institut Hrvatske,
Urbanistički zavod grada Zagreba
Povezane udruge
Radna grupa Zagreb,
Udruženje umjetnika Zemlja
Nagrada
Nagrada »Vladimir Nazor«
Povezani časopisi
Arhitektura

Kategorije i područja
Kategorija
Područje