Autor: D. Rogale
Objavljeno: .
Ažurirano: 30. kolovoza 2022.

Bačić, Jadranka (Vrgorac, 22. II. 1942), slikarica i tekstilna dizajnerica, zaslužna za osnutak studija dizajna tekstila i odjeće u Zagrebu.

U Zagrebu je diplomirala likovni odgoj na Pedagoškoj akademiji 1964., te slikarstvo i grafiku (u klasi Ive Šebalja) na Akademiji likovnih umjetnosti 1968. Ubrzo nakon završetka studija kratko je radila kao nastavnica likovnoga odgoja u osnovnoj školi u Zagrebu, potom se zaposlila na Višoj tehničkoj tekstilnoj školi (poslije Viša škola za tekstil i odjeću). Integracijom Škole u Institut za tekstil i odjeću 1983. prešla je na Tehnološki fakultet (→ Tekstilno-tehnološki fakultet), gdje je radila do umirovljenja 2010., u zvanju redovite profesorice od 2004. Sudjelovala je u izradbi novih nastavnih planova i programa te organizacijskom ustroju i formiranju Zavoda za dizajn tekstila i odjeće kojemu je bila predstojnicom 1985–86. Njezina znanstvena djelatnost vezana je uz dizajn tekstila i odjeće, na čemu se temelje i nastavni programi kolegija koje je osmislila i predavala (Estetsko oblikovanje, Osnove dizajna, Ornamentika tekstila, Likovno projektiranje tekstila, Kreiranje tekstila, Osnove oblikovanja odjeće, Tapiserija i ćilimarstvo i dr.). Kao slikarica sudjelovala je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960.–2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991.–2001.). Zagreb, 2001., str. 88.

Bačić, Jadranka
Slikarica i tekstilna dizajnerica, zaslužna za osnutak studija dizajna tekstila i odjeće u Zagrebu.

Opći podatci
Ime
Jadranka
Prezime
Bačić
Mjesto i datum rođenja
Vrgorac, 22. 02. 1942.

Kategorije i područja
Kategorija