Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Barić, Josip (Knin, 16. XII. 1915 − Rijeka, 11. IX. 2000), elektrotehnički inženjer, stručnjak za elektroinstalacije brodova i podmornica.

Na Tehničkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1941. Nakon diplome, bio je honorarni predavač na više srednjih škola te 1949−53. asistent na studiju elektrotehnike Tehničkoga fakulteta. U poduzeću Autokomanda u Zagrebu radio je 1942−45. na električnim instalacijama motornih vozila, u Tvornici Rade Končar u Zagrebu 1945−53., kao pogonski inženjer, šef odjela za popravke električnih strojeva te konstruktor velikih rotacijskih strojeva i velikih hidrogeneratora, a u tvornici Svjetlost u Rijeci je 1953−55. radio na električnim uređajima i instalacijama za brodove. Od 1955. projektirao je električne uređaje za brodove trgovačke i ratne mornarice u poduzeću Brodoprojekt u Rijeci, gdje je bio šef odjela 1960−62., a 1962−66. projektirao je električne uređaje za podmornice. Za ratnu mornaricu vodio je cjelokupne projekte rekonstrukcija školskoga broda Galeb, jahte Jadranka i dr. Bio je glavni projektant električnoga dijela podmornica tipa Heroj, a na podmornicama Sutjeska i Neretva projektirao je glavne propulzijske električne strojeve, elektromotorne pogone, akumulatorske baterije i pomoćne izvore električne energije.

Od 1962. bio je docent na Strojarskom fakultetu u Rijeci (→ Tehnički fakultet u Rijeci), a od 1975. redoviti profesor. Predavao je kolegije Osnove elektrotehnike, Brodska elektrotehnika i Osnove elektrotehničkih strojeva. Bio je predstojnik Zavoda za energetiku i energetska postrojenja 1974−78., prodekan 1970−72. i dekan 1968−70. Umirovljen je 1984.

Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bila su elektrotehnika u brodostrojarstvu, električne brodske mreže i ušteda energije u propulziji broda. Bio je suradnik Pomorske enciklopedije LZ-a te autor knjige Zaštita od struja kratkog spoja i selektivnost u brodskim mrežama (1988). U Jugoslavenskom registru brodova u Splitu (→ Hrvatski registar brodova) bio je član Stručnoga savjeta i predsjednik Komisije za električne uređaje na brodovima.

Barić, Josip
Elektrotehnički inženjer, stručnjak za elektroinstalacije brodova i podmornica.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Barić
Mjesto i datum rođenja
Knin, 16. 12. 1915.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 11. 09. 2000.
Povezana poduzeća
Brodoprojekt,
Hrvatski registar brodova,
Končar – elektroindustrija d. d.

Kategorije i područja