Objavljeno: .
Ažurirano: 21. svibnja 2024.

Bastl, Vjekoslav (Příbram, Češka, 13. VIII. 1872 – Zagreb, 3. IX. 1947), arhitekt, jedan od predvodnika hrvatske protomoderne u arhitekturi na početku XX. st.

Zgrada Kallina, ugao Gundulićeve i Masarykove, 1903–04., Zagreb

Nakon što je 1896. završio školovanje u Kraljevskoj i zemaljskoj obrtnoj školi u Zagrebu, graditeljski smjer, studirao je arhitekturu na Akademiji likovnih umjetnosti (Akademie der bildenden Künste) u Beču, gdje je 1902. diplomirao pod mentorstvom Otta Wagnera. Profesionalno djelovanje započeo je još 1895. u projektantskom poduzeću → Hönigsberg i Deutsch u Zagrebu, gdje je radio do 1906 (s trogodišnjom stankom tijekom studiranja) kada je stekao ovlaštenje civilnog arhitekta. Od 1919. do umirovljenja bio je profesor u Državnoj srednjoj tehničkoj školi u Zagrebu. Zajedno s Viktorom Kovačićem, Stjepanom Podhorskym i Edom Šenom 1905. pokrenuo je osnivanje Kluba hrvatskih arhitekata. Njegovo djelovanje u poduzeću Hönigsberg i Deutsch obilježeno je duhom bečke secesije (zgrada Trgovačko-obrtnoga, danas Etnografskoga muzeja na Mažuranićevu trgu 14, 1902–03; zgrada Kallina na uglu Gundulićeve 20 i Masarykove 19, 1903–04., zgrada Elsa-fluid u Jurišićevoj 1, 1905–06.; zgrada Hrvatsko-slavonske zemaljske centralne štedionice na uglu Ilice 25 i Gundulićeve 2, 1906–07). Nakon osamostaljenja napustio je secesiju i postupno prihvatio neoklasicizam. Ističu se zgrade Kemijskoga laboratorija (1913–20) i Fizikalnoga zavoda (izradio prvi nacrt, izvedeno prema projektu E. Steinmanna 1927–32) na Marulićevu trgu 20 i 19, Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zvonimirovoj 8 (1927–28) i Gradske tržnice Dolac (1926–30., u suradnji s K. Vajdom). Najznačajnija je Bastlova inozemna izvedba zgrada Činovničke zadruge u Ulici kralja Milana 16 u Beogradu (1922–23), koja je bila predstavljena na svjetskoj izložbi Expo u Parizu 1925. Posljednje projekte izveo je pod utjecajem internacionalnoga stila (rekonstrukcija crkve sv. Petra s dogradnjom župnoga stana u Vlaškoj 93 u Zagrebu, 1929–32).

Etnografski muzej, Zagreb, prva polovica XX. st.

Elsa fluid dom, Zagreb, 1908.

Ostali podatci
Što pročitati?

Z. Jurić: Arhitekt Vjekoslav Bastl. Radovi 1901–1910. Život umjetnosti, 30(1995) 56–57, str. 44–57.

M. Pavković: Arhitekt Vjekoslav Bastl (doktorska disertacija). Zadar, 2017.

A. Laslo: Vjekoslav Bastl. Čovjek i prostor, 42(1995) 1–2, str. 22–29.

Iz arhive LZMK-a

Z. Šenoa: BASTL, VJEKOSLAV. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 511.

Bastl, Vjekoslav
Zgrada Kallina, ugao Gundulićeve i Masarykove, 1903–04., Zagreb

Arhitekt, jedan od predvodnika hrvatske arhitektonske protomoderne na početku XX. st.

Opći podatci
Ime
Vjekoslav
Prezime
Bastl
Mjesto i datum rođenja
Příbram (Češka), 13. 08. 1872.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 03. 09. 1947.
Povezane osobe
Kovačić, Viktor,
Podhorsky, Stjepan,
Šen, Edo
Povezana poduzeća
Povezani muzeji
Povezane udruge
Klub hrvatskih arhitekata

Kategorije i područja
Kategorija
Područje