Objavljeno: .
Ažurirano: 16. kolovoza 2021.

Berger, Salomon (Salamon) (Mňešice, Slovačka, 25. II. 1858 – Zagreb, 11. I. 1934), industrijalac i folklorist.

Trgovački zanat učio je u trgovini manufakturnom robom u Novom Mestu nad Váhom. U Zagreb je došao 1876., te ondje završio večernju školu. Isprva je radio u trgovini u kojoj su bili izloženi dijelovi narodnih nošnji, te se počeo zanimati za uzorke i tehnike, pa je uz potporu Srećka Laya i Isidora Kršnjavoga pokušao razviti industrijsku proizvodnju seljačkih rukotvorina koristeći se hrvatskom narodnom ornamentikom. Otvorio je 1885. vlastitu trgovinu tekstilnom robom te prvu tkalačku školu koju je samostalno vodio sedam godina. Tijekom vremena u svojim je radionicama zaposlio oko 1600 tkalja i vezilja, većinom iz Posavine. Robu je prodavao uglavnom u inozemstvu, a bio je i carski i kraljevski dobavljač. U svrhu populariziranja priredio je stotinjak izložbi hrvatskih narodnih rukotvorina i tekstila u gradovima Europe, Amerike i Australije. Napustivši trgovinu 1908., posvetio se svojoj zbirci u kojoj je, uz etnografski materijal (muške i ženske nošnje, ćilime, čipke, predmete kućnog obrta) bilo vrijednih slika i nakita te drugih umjetničkih predmeta. Njegovom je zaslugom, spajanjem već postojećih etnografskih zbirki iz drugih zagrebačkih muzeja, utemeljen 1919. → Etnografski muzej u Zagrebu, kojega je bio i prvi ravnatelj 1919–25., te do smrti počasni ravnatelj. Autor je djela Tragedija naše kućne tekstilne industrije (1907), Tragedija hrvatske tekstilne kućne industrije (1914), Za unapređenje naše kućne industrije (1930) i dr.


Ostali podatci
Što pročitati?

K. Bušić: Salamon Berger i počeci izložbene djelatnosti zagrebačkog Etnografskog muzeja. Etnološka istraživanja, 14(2009), str. 281–300.

Iz arhive LZMK-a

A. Stipčević-Despotović: BERGER, SALOMON. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 684–685.

BERGER, SALOMON, Židovski biografski leksikon, radna verzija, mrežno izdanje

Berger, Salomon

Industrijalac i folklorist.

Opći podatci
Ime
Salomon (Salamon)
Prezime
Berger
Mjesto i datum rođenja
Mňešice (Slovačka), 25. 02. 1858.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 11. 01. 1934.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje