Objavljeno: .
Ažurirano: 16. listopada 2018.

Bonefačić, Branko (Zagreb, 30. X. 1923 – Rijeka, 23. III. 1995), strojarski inženjer, stručnjak za ekonomiku brodarstva.

Godine 1950. završio je studij na Strojarskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Doktorirao je 1973. na Ekonomskome fakultetu u Rijeci disertacijom Analiza troškova brodskih pogona i mogućnosti njihove minimizacije. Radio je u poduzeću Rikard Benčić u Rijeci (1950–60). Bio je nastavnik Više pomorske škole u Rijeci (1960–78) te njezin direktor (1968–72). Izvanredni profesor na međufakultetskom studiju za pomorski saobraćaj na riječkom Ekonomskome fakultetu postao je 1974., a osnutkom Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj postaje izvanredni od 1978., te redoviti profesor od 1980; umirovljen je 1994. Predavao je kolegije Tehnika i ekonomika iskorištavanja broda, Organizacija održavanja te Eksploatacija brodskih pomoćnih strojeva. Zaslužan je za prerastanje Više pomorske škole u Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, kojemu je bio dekan (1978–80, 1982–84, 1990–92).

Objavljivao je znanstvene i stručne članke iz područja tehnologije prometa i ekonomike brodarstva. Autor je knjiga Osnovi organizacije i ekonomike za brodske pogonske inženjere (1968), Faktogrami profila pomoračkih zanimanja (1975), Univerzalni model održavanja motornog broda uz pomoć elektroničkog računala (1985) i dr. Koordinator i suautor je univerzalnog modela preventivno-planskog i korektivnog održavanja broda uz pomoć elektroničkih računala (1987) i projekta automatskog upravljanja brodskim pogonskim strojem, koji omogućuje plovidbu broda pri najpovoljnijoj stopi rentabilnosti (1988).


Ostali podatci
Što pročitati?

Zbornik fakulteta za pomorstvo i saobraćaj. Rijeka, 1979., str. 33.

Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: BONEFAČIĆ, BRANKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 133.

Bonefačić, Branko
Strojarski inženjer, stručnjak za ekonomiku brodarstva.

Opći podatci
Ime
Branko
Prezime
Bonefačić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 30. 10. 1923.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 23. 03. 1995.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje