Objavljeno: .
Ažurirano: 23. svibnja 2022.

Bravar, Mladen (Gospić, 28. X. 1926 – Zagreb, 5. VI. 2015), kemijski inženjer, stručnjak za organsku kemijsku tehologiju.

Diplomirao je 1951. na Kemijskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), gdje je doktorirao 1961. disertacijom Proučavanje degradacije celulozne molekule utjecajem oksidacijskih sredstava (mentor → M. Krajčinović). Na istom fakultetu bio je zaposlen od 1952., od 1972. kao redoviti profesor; umirovljen je 1991. Predavao je kolegije Tehnologija organske prerađivačke industrije, Kemija i tehnologija celuloze i papira, Kemija detergenata i Makromolekularni procesi. Bio je predstojnik Zavoda za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju (1961–80), voditelj Kemijsko-tehnološkog odjela (1968–70) i dekan Tehnološkoga fakulteta (1979–83). Znanstveno i stručno bavio se istraživanjem celuloze i deterdženata, papira, tekstila, prirodnih i sintetskih polimera te njihove degradacije i stabilizacije.


Ostali podatci
Što pročitati?

Mladen Bravar. Zagreb, 2006.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 241.

J. Jelenčić: Prof. Mladen Bravar. AMACIZ. Glasnik, (2015) 55, str. 33.

Iz arhive LZMK-a

S. Tomić Kulenović: BRAVAR, MLADEN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 287.

Bravar, Mladen

Kemijski inženjer, stručnjak za organsku kemijsku tehologiju.

Opći podatci
Ime
Bravar
Prezime
Mladen
Mjesto i datum rođenja
Gospić, 28. 10. 1926.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 05. 06. 2015.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija