Objavljeno: .
Ažurirano: 21. prosinca 2021.

Krajčinović, Matija (Jabukovac kraj Petrinje, 8. VII. 1892 – Beograd, 16. IX. 1975), kemijski inženjer, utemeljitelj nastave organske kemijske tehnologije u nas.

Diplomirao je na Kemičko-inženjerskom odjelu Tehničke visoke škole (od 1926. Tehnički fakultet, danas → Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu 1925., gdje se zatim zaposlio kao asistent u Zavodu za organsku kemiju, kod → Ivana Mareka. Nakon usavršavanja u Kemijskom institutu Sveučilišta u Nancyju kod Gustavea Vavona (1926–27), doktorirao je na zagrebačkome fakultetu 1927. disertacijom Produkti međusobnog djelovanja hlorsulfonske kiseline i acetilhlorida kod različitih temperatura. Iste je godine preuzeo predavanja kolegija Organska kemijska tehnologija i Kemija živežnih namirnica, te postao predstojnik novoosnovanoga Zavoda za organsku kemijsku tehnologiju, koji je vodio do umirovljenja 1959; redoviti profesor bio je od 1944. Bio je starješina Kemijsko-tehnološkog odsjeka zagrebačkog Tehničkoga fakulteta 1945–47. Bio je osobito zaslužan za razvoj nastave organske kemijske tehnologije kao kemijsko-inženjerske discipline, što je potaknulo kasnije osamostaljivanje Prehrambeno-biotehnološkoga i Tekstilno-tehnološkoga fakulteta. Godine 1963. preselio se u Beograd, gdje je predavao na Prirodno-matematičkom i Tehnološkome fakultetu, a u Skoplju na Tehničkome fakultetu.

Bavio se rješavanjem široke palete tehničkih problema: oplemenjivanjem sirova sojina zrna za ljudsku hranu, ispitivanjem domaćih glina, pripravom preparata i refugitivnih sredstava protiv golubačke i maslinove mušice, ispitivanjem metoda bojanja biljnim bojama, dobivanjem tehničke celuloze iz kukuruzovine i dr. Autor je udžbenika Tehnologija i analiza boja (1950), Organska kemijska tehnologija (1952), Organska kemijska tehnologija tekstilnih vlakana I (1954), Tehnologija masti i ulja (1959) i dr.


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Kaštelan-Macan: Vizionari kemijsko-inženjerskoga studija. Zagreb, 2004., str. 82–96.

Iz arhive LZMK-a

M. Kaštelan-Macan: KRAJČINOVIĆ, MATIJA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 17–18.

Krajčinović, Matija

Kemijski inženjer, utemeljitelj nastave organske kemijske tehnologije u nas.

Opći podatci
Ime
Matija
Prezime
Krajčinović
Mjesto i datum rođenja
Jabukovac kraj Petrinje, 08. 07. 1892.
Mjesto i datum smrti
Beograd (Srbija), 16. 09. 1975.

Kategorije i područja
Kategorija