Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

Marek, Ivan (Zagreb, 16. I. 1863 – Zagreb, 11. XI. 1936), kemičar, prvi profesor organske kemije na zagrebačkoj Tehničkoj visokoj školi.

Diplomirao je 1886. na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu, te bio među prvim kemičarima koji su završili studij na tom fakultetu. Radio je kao srednjoškolski profesor u Zemunu, a od 1898. bio je profesor u Graditeljskoj i obrtnoj školi u Zagrebu. Na prijedlog → Vladimira Njegovana zaposlio se 1919. u novoosnovanoj Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu, gdje je 1920. postao redoviti profesor organske kemije. Bio je utemeljitelj (1922) i prvi predstojnik Zavoda za organsku kemiju Kemičko-inženjerskog odjela Tehničke visoke škole (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), koji je vodio do umirovljenja 1933; prodekan Škole bio je 1922–24. i 1925–26.

Bavio se prirodnim spojevima, elementarnom analizom organskih spojeva i određivanjem parafina u asfaltu. Usavršio je peć za elementarnu analizu uvođenjem električnoga umjesto plinskoga zagrijavanja te spaljivanjem uzorka bez uporabe katalizatora (tzv. Marekova peć). Peć se po njegovoj zamisli počela proizvoditi u Znanstvenome zavodu, zagrebačkom poduzeću za proizvodnju i promet laboratorijskim potrepštinama Franje Brösslera. Autor je prvoga srednjoškolskog udžbenika organske kemije na hrvatskom jeziku Organska kemija ili kemija ugljikovih spojeva s osobitim obzirom na djake velikih realaka, a donekle i na farmaceute, koji je u vlastitoj nakladi tiskao u Zemunu 1890.


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Kaštelan-Macan: Vizionari kemijsko-inženjerskoga studija. Zagreb, 2004., str. 36–45.

K. Jakopčić: Vladimir Prelog i Zavod za organsku kemiju. Kemija u industriji, 56(2007) 3, str. 95–107.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 305.

Marek, Ivan

Kemičar, prvi profesor organske kemije na zagrebačkoj Tehničkoj visokoj školi.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Marek
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 16. 01. 1863.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 11. 11. 1936.

Kategorije i područja
Kategorija