Objavljeno: .
Ažurirano: 9. lipnja 2022.

Njegovan, Vladimir (Zagreb, 28. IV. 1884 – Zagreb, 25. VI. 1971), kemičar, stručnjak za analitičku i fizikalnu kemiju, utemeljitelj suvremenoga studija kemijskog inženjerstva i tehnologije u nas.

Studirao je kemiju od 1903. na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu, a studij je završio 1907. na Tehničkoj visokoj školi u Beču (TH Wien). Od 1907. bio je asistent u Agrikulturno-kemijskome zavodu Kraljevskoga višega gospodarskog učilišta u Križevcima. Specijalizirao se iz agrikulturne kemije na Tehničkoj visokoj školi u Zürichu (ETH Zürich) 1908–10., a doktorirao je na Tehničkoj visokoj školi u Beču (TH Wien) 1912. disertacijom Über Phosphatide aus Sämen von Lupinus Albus L. Godine 1912. postao je predstojnik Agrikulturno-kemijskoga zavoda, a 1913. vratio se u Zagreb kao gimnazijski profesor. Godine 1919. postavljen je za redovitoga profesora anorganske i analitičke kemije na novoosnovanome Kemičko-inženjerskom odjelu Tehničke visoke škole u Zagrebu (poslije Tehnički fakultet; → Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije). Kao prvi profesor Odjela, ustrojio je i organizirao njegov rad, te osnovao i vodio 1920–43. njegov prvi zavod (Zavod za analitičku i fizikalnu kemiju). Stoga se Njegovana smatra utemeljiteljem studija kemije, kemijskog inženjerstva i kemijske tehnologije u Zagrebu, kojemu je prema njegovu mišljenju cilj bio podizanje domaće kemijske industrije na europsku razinu. Bio je prodekan (1919–20., 1921–22) i dekan Škole (1920–21., 1924–26), starješina (1927–29., 1934–35., 1937–38., 1940–43), prodekan (1933–34) i dekan Fakulteta (1931–33). Nakon umirovljenja 1943. bio je znanstveni suradnik tvornice Pliva u Zagrebu (do 1949).

Bavio se analitičkom i fizikalnom kemijom, termodinamikom, kemijskom nomenklaturom i terminologijom. Godine 1926. osnovao je prvo strukovno društvo kemičara na području Hrvatske pod imenom Jugoslavensko hemijsko društvo (preteča → Hrvatskoga kemijskoga društva; sv. 4), a 1927. pokrenuo je Arhiv za hemiju i farmaciju, preteču časopisa Croatica Chemica Acta, kojega je 1927–34. bio prvi glavni urednik. Napisao je velik broj udžbenika, popularnih knjiga, knjižica i brošura, među kojima se ističu Kvalitativna analiza (1923), Hemija za više razrede srednjih i stručnih škola (s M. Krajčinovićem, 1936), Osnovi kemije (1939).


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Kovačević: In memoriam: Vladimir Njegovan. Agronomski glasnik. Glasnik Hrvatskog agronomskog društva, 33(1971) 9–10, str. 615–616.

M. Kaštelan-Macan: Vizionari kemijsko-inženjerskoga studija. Zagreb, 2004., str. 10–34.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 324.

Njegovan, Vladimir

Kemičar, stručnjak za analitičku i fizikalnu kemiju, utemeljitelj suvremenog studija kemijskog inženjerstva i tehnologije u nas.

Opći podatci
Ime
Vladimir
Prezime
Njegovan
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 28. 04. 1984.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 25. 06. 1971.
Povezana poduzeća
Povezane udruge
Hrvatsko kemijsko društvo
Povezani časopisi
Croatica Chemica Acta

Kategorije i područja
Kategorija