Objavljeno: .
Ažurirano: 23. travnja 2024.

Ciciliani, Emil (Modderfontein, Južnoafrička Republika, 24. VI. 1907 – Split, 30. VII. 1944), arhitekt, predstavnik moderne arhitekture u Splitu 1930-ih.

Pohađao je Češku visoku tehničku školu u Pragu (ČVUT v Praze), a diplomirao 1932. na arhitektonskom odjelu École des Beaux-Arts u Parizu (ENSBA). Potom se nastanio u Splitu gdje je isprva predavao u srednjoj tehničkoj školi, a 1933–41. s → Helenom Baldasarom vodio Tehnički biro Baldasar – Ciciliani. Osim kubističkoga pristupa oblikovanju arhitekture posebnu pozornost posvećivao je funkcionalnom rasporedu, a u kasnijim projektima primjenjivao je tradicionalne materijale i elemente. Važnija su mu ostvarenja stambena zgrada Alujević u Matoševoj ulici 23 (1935), Burza rada u Zrinsko-Frankopanskoj 14 (1938), stambena zgrada Dujmović na Preradovićevu šetalištu 15 (1938), Bratimska blagajna na Trgu Mihovila Pavlinovića 4 (1939), vila Štambuk na Preradovićevu šetalištu 11 (1939), Združena gimnazija u Teslinoj 10 (1940), sve u Splitu, te Dom ekspoziture Javne burze rada u Zvonimirovoj 23 u Šibeniku (1939), sva u suradnji s Baldasarom.


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Lavš: Zgrada Glavne bratimske blagajne u Splitu. Glasnik Primorske banovine, 1(1938) 5, str. 53–54.

D. Kečkemet: Moderna arhitektura u Dalmaciji. Arhitektura, 30(1976) 156–157, str. 72, 75, 76.

T. Premerl: Hrvatska moderna arhitektura između dva rata. Nova tradicija. Zagreb, 2015., str. 54, 105.

Ciciliani, Emil
Burza rada u Zrinsko-Frankopanskoj ulici 14 iz 1938., Split

Arhitekt, predstavnik moderne arhitekture u Splitu 1930-ih.

Opći podatci
Ime
Emil
Prezime
Ciciliani
Mjesto i datum rođenja
Modderfontein (Namibija), 24. 06. 1907.
Mjesto i datum smrti
Split, 30. 07. 1944.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje