Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Črnko, Josip (Podbrđe, 1. I. 1943), metalurški inženjer, stručnjak za metaluršku toplotehniku i peći.

Diplomirao je 1967. te doktorirao 1978. na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu disertacijom Mogućnosti i uvjeti solvent ekstrakcije željeza (III) iz sumporno-kisele otopine, dobivene izluživanjem troske nastale kod prerade crvenog mulja Krupp-Rennovim postupkom, di(2-etilheksil) fosfornom kiselinom u drugom ekstrakcijskom krugu i reekstrakcija željeza (III) u poluindustrijskom obimu (mentor → V. Logomerac). Radio je 1967–70. u Ljevaonici i tvornici armatura Varaždin (→ Metalska industrija Varaždin; sv. 1), od 1970. na Metalurškom odjelu zagrebačkoga Tehnološkog fakulteta, a od 1979. na → Metalurškome fakultetu u Sisku, kojega je bio jedan od osnivača. U zvanje redovitoga profesora izabran je 1985. Predavao je kolegije Osnove elektrotehnike i automatizacije, Toplotehnika, Industrijske peći, Modeliranje procesnih operacija, Metode optimiranja toplinskih procesa i dr. Bio je prodekan (1990−91., 1997−2001) i dekan (2001−05) Fakulteta. U razdoblju 1978–84. predavao je na Rudarsko-metalurškome fakultetu Univerziteta u Prištini.

Znanstveno i stručno bavi se metalurškom toplotehnikom, metalurškim pećima, separacijom metala iz sekundarnih sirovina, matematičkim modeliranjem metalurških procesa i dr. Bio je suradnik Hrvatske opće enciklopedije (2006), Tehničkoga leksikona (2007) te Hrvatskoga biografskog leksikona (2010) LZMK-a. Suautor je djela Ljevački priručnik (1985) te Metalurški fakultet u Sisku. 40. obljetnica visokoškolske nastave metalurgije (1960. – 2000.) (2000). Od 2002. redoviti je član → Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (sv. 4).


Ostali podatci
Što pročitati?

Pedeset godina studija metalurgije. Monografija 1960−2010. Sisak, 2010., str. 157−158.

Iz arhive LZMK-a

R.: ČRNKO, JOSIP. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 103−104.

Črnko, Josip
Metalurški inženjer, 

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Črnko
Mjesto i datum rođenja
Podbrđe, 01. 01. 1943.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Metalurški fakultet

Kategorije i područja
Kategorija
Područje