Područje: metalurgija


Armko d. d., tvornica za proizvodnju žice, armaturne mreže i proizvoda od žice osnovana 1963. u Konjščini. Pokrenuta je kao izdvojeni pogon tvornice Elektroda Zagreb, a od 1989. do…

Chloupek, Lujo (Livno, 29. III. 1901 – Sisak, 8. I. 1980), metalurški inženjer, stručnjak u području proizvodnje sirova željeza te jedan od inicijatora osnivanja visokoškolske institucije…

Črnko, Josip (Podbrđe kraj Popovače, 1. I. 1943), metalurški inženjer, stručnjak za metaluršku toplotehniku i peći.

Diplomirao je 1967., na sisačkom Metalurškom odjelu Tehnološkog fakulteta u Zagrebu, te…

Gojić, Mirko (Bosanski Novi, BiH, 16. VIII. 1960), metalurški inženjer, stručnjak za toplinsku i površinsku obradbu te zavarivanje metalnih materijala.

Diplomirao je 1984. na Metalurškome fakultetu u Sisku…

Hrvatsko metalurško društvo (HMD), strukovna udruga utemeljena 1992. u Sisku. Sljednik je Društva metalurških, geoloških i rudarskih inženjera i tehničara, Sisak, koje je djelovalo unutar Saveza rudarskih, geoloških, metalurških inženjera…

Krajcar, Josip (Žagrići kraj Žminja, 19. X. 1927 — Pula, 13. XII. 2020), metalurški inženjer, stručnjak za proizvodnju sirovoga čelika.

Diplomirao je 1954. na Metalurškom odsjeku…

Lazić, Ladislav (Vetovo, 3. IV. 1953), strojarski inženjer, stručnjak za energetske i toplinske procese u metalurgiji.

Diplomirao je 1976. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a doktorirao…

ljevarstvo, djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi postupcima izvornog oblikovanja (praoblikovanja) pri kojima se proizvod izrađuje ulijevanjem rastaljenoga metala u kalup. Gotov proizvod, odljevak, nakon hlađenja poprima oblik…

Maljković, Darko (Osijek, 12. VII. 1935 – Zagreb, 10. IV. 2003), kemijski inženjer, stručnjak za ekstrakciju metala otapalima.

Diplomirao je 1960. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta…

Mamuzić, Ilija (Zagreb, 18. II. 1940), metalurški inženjer, stručnjak za teoriju i tehnologiju obradbe metala deformiranjem.

Diplomirao je 1961. te doktorirao 1975. disertacijom Istraživanje homogenosti i osobina legura…

Markotić, Ante (Anto) (Vareš, BiH, 9. V. 1942), metalurški inženjer, stručnjak za metalurško oplemenjivanje i redukciju ruda.

Diplomirao je 1966. te doktorirao 1976. disertacijom Uvjeti feromagnetične transformacije nekih…

Matković, Prosper (Prošper) (Hvar, 22. V. 1945), kemijski inženjer, stručnjak za istraživanje atomske strukture i mikrostrukture metala.

Diplomirao je 1971. na Kemijskom odjelu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu te…

Pavlović, Pavle (Dobrić, Srbija, 11. XI. 1919 − Sisak, 25. II. 2001), metalurški inženjer, stručnjak za metalurgiju željeza i čelika.

Diplomirao je 1945. na Rudarskoj akademiji…

Tvornica lakih metala (TLM), poduzeće za proizvodnju i preradbu aluminija osnovano 1952. u Šibeniku.

Počeci hrvatske industrije aluminija vezani su uz nastanak tvornice aluminija u Lozovcu kraj Šibenika 1936−40. koju…