Područje: metalurgija


Armko d. d., tvornica za proizvodnju žice, armaturne mreže i proizvoda od žice osnovana 1963. u Konjščini. Pokrenuta je kao izdvojeni pogon tvornice Elektroda Zagreb, a od 1989. do…

Chloupek, Lujo (Livno, 29. III. 1901 – Sisak, 8. I. 1980), metalurški inženjer, stručnjak u području proizvodnje sirova željeza te jedan od inicijatora osnivanja visokoškolske institucije…

Črnko, Josip (Podbrđe, 1. I. 1943 − 2. VI. 2023), metalurški inženjer, stručnjak za metaluršku toplotehniku i peći.

Diplomirao je 1967. te doktorirao 1978. na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu disertacijom…

Gojić, Mirko (Bosanski Novi, BiH, 16. VIII. 1960), metalurški inženjer, stručnjak za toplinsku i površinsku obradbu te zavarivanje metalnih materijala.

Diplomirao je 1984. na Metalurškome fakultetu u Sisku…

Hrvatsko metalurško društvo (HMD), strukovna udruga utemeljena 1992. u Sisku. Sljednik je Društva metalurških, geoloških i rudarskih inženjera i tehničara, Sisak, koje je djelovalo unutar Saveza rudarskih, geoloških, metalurških inženjera…

Krajcar, Josip (Žagrići kraj Žminja, 19. X. 1927 – Pula, 13. XII. 2020), metalurški inženjer, stručnjak za proizvodnju sirovoga čelika.

Diplomirao je 1954. na Metalurškom odsjeku Tehničkoga fakulteta te doktorirao…

Lazić, Ladislav (Vetovo, 3. IV. 1953), strojarski inženjer, stručnjak za energetske i toplinske procese u metalurgiji.

Diplomirao je 1976. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a doktorirao…

Logomerac, Vladimir (Pribić Crkveni kraj Krašića, 12. XI. 1914 – Sisak, 29. V. 1980), kemijski inženjer i metalurg, stručnjak za metaluršku pripremu željeznih ruda.

Diplomirao…

ljevarstvo, djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi postupcima izvornog oblikovanja (praoblikovanja) pri kojima se proizvod izrađuje ulijevanjem rastaljenoga metala u kalup. Gotov proizvod, odljevak, nakon hlađenja poprima oblik…

Maljković, Darko (Osijek, 12. VII. 1935 – Zagreb, 10. IV. 2003), kemijski inženjer, stručnjak za ekstrakciju metala otapalima.

Diplomirao je 1960. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta…

Mamuzić, Ilija (Zagreb, 18. II. 1940), metalurški inženjer, stručnjak za teoriju i tehnologiju obradbe metala deformiranjem.

Diplomirao je 1961. te doktorirao 1975. disertacijom Istraživanje homogenosti i osobina legura…

Markotić, Ante (Anto) (Vareš, BiH, 9. V. 1942), metalurški inženjer, stručnjak za metalurško oplemenjivanje i redukciju ruda.

Diplomirao je 1966. te doktorirao 1976. disertacijom Uvjeti feromagnetične transformacije nekih…

Matković, Prosper (Prošper) (Hvar, 22. V. 1945), kemijski inženjer, stručnjak za istraživanje atomske strukture i mikrostrukture metala.

Diplomirao je 1971. na Kemijskom odjelu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu te…

Metalurški fakultet (MF), visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova iz Siska u sastavu Sveučilišta u Zagrebu osnovana 1978. Jedina je visokoobrazovna institucija u RH koja djeluje u području → metalurgije.…

Pavlović, Pavle (Dobrić, Srbija, 11. XI. 1919 − Sisak, 25. II. 2001), metalurški inženjer, stručnjak za metalurgiju željeza i čelika.

Diplomirao je 1945. na Rudarskoj akademiji…

Tvornica lakih metala (TLM), poduzeće za proizvodnju i preradbu aluminija osnovano 1952. u Šibeniku.

Početci hrvatske industrije aluminija vezani su uz nastanak tvornice aluminija u Lozovcu kraj Šibenika 1936−40. koju…

Unkić, Faruk (Zagreb, 12. IV. 1947), metalurški inženjer, stručnjak za lijevanje metalnih materijala.

Diplomirao je 1972. te doktorirao 1990. disertacijom Mogućnost destabilizacije austenitne matrice visokokromnog lijeva otpornog na…

Željezara Sisak, poduzeće za proizvodnju čelika i čeličnih proizvoda osnovano u Sisku.

Nastalo je na temeljima Rudarskoga udruženja Talionice Caprag koje su, zbog povećane europske potražnje za čelikom, osnovali 1939.…

Željezara Split d. d., poduzeće za proizvodnju i preradbu čelika iz Kaštel Sućurca, osnovano 1968. pod nazivom Adriasider. Spajanjem Adriasidera i Investicione grupe za izgradnju integralne željezare na Jadranu…