Objavljeno: .
Ažurirano: 31. svibnja 2022.

Gojić, Mirko (Bosanski Novi, BiH, 16. VIII. 1960), metalurški inženjer, stručnjak za toplinsku i površinsku obradbu te zavarivanje metalnih materijala.

Diplomirao je 1984. na Metalurškome fakultetu u Sisku te doktorirao 1998. disertacijom Vodikova krhkost malolegiranih jekel (Vodikova krhkost niskolegiranih čelika) (mentor L. Kosec) na ljubljanskome prirodoslovno-tehničkome fakultetu. U → Željezari Sisak je od 1991. bio stručni suradnik, od 1994. tehnolog, od 1996. stariji projektant za razvoj te 1997−99. inženjer za toplinsku obradbu i energetiku u Poslovnom centru Hladna prerada. Na → Metalurškome fakultetu u Sisku radio je 1984–91., te ponovno od 1999., a u zvanje redovitoga profesora izabran je 2008. Predaje kolegije Zavarivanje, Tehnike spajanja i rezanja, Metalurgija čelika, Površinska obrada, Toplinska obrada i dr. Obnašao je dužnosti predstojnika Zavoda za fizičku metalurgiju (2001−05; 2009−13; 2016−19) te prodekana (2005−09) Fakulteta. Bio je gostujući istraživač na ljubljanskome prirodoslovno-tehničkom fakultetu (1994). Sudjeluje i u nastavi Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu te Sveučilišta Sjever iz Koprivnice.

Znanstveno i stručno bavi se područjem zavarivanja, toplinske i površinske obradbe metalnih materijala, razvoja novih metalnih materijala (slitine s prisjetljivosti oblika), metoda ispitivanja, izbora i ocjene materijala za primjenu u naftnoj i petrokemijskoj industriji s korozijskog stajališta, zaštite od korozije i primjene ekološki prihvatljivih inhibitora, specifičnih oblika korozije i dr. U razdoblju 1999−2002. osposobio je dio znanstveno-istraživačke opreme iz Željezare Sisak te ustrojio i opremio Praktikum za zavarivanje u okviru Laboratorija za razvoj i primjenu materijala Zavoda za fizičku metalurgiju sisačkoga Metalurškoga fakulteta (2002−03). Autor je udžbenika Tehnike spajanja i razdvajanja materijala (2003), Metalurgija čelika (2005), Površinska obradba materijala (2010) te monografije Pedeset godina studija metalurgije (2010).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Gojić: Pedeset godina studija metalurgije. Monografija 1960. − 2010. Sisak, 2010. str. 166−167.

Gojić, Mirko

Metalurški inženjer, stručnjak za toplinsku i površinsku obradbu i zavarivanja metalnih materijala.

Opći podatci
Ime
Mirko
Prezime
Gojić
Mjesto i datum rođenja
Bosanski Novi (BiH), 16. 08. 1960.
Povezana poduzeća