Uže područje: metalurgija željeza i čelika


Armko d. d., tvornica za proizvodnju žice, armaturne mreže i proizvoda od žice osnovana 1963. u Konjščini. Pokrenuta je kao izdvojeni pogon tvornice Elektroda Zagreb, a od 1989. do…

Chloupek, Lujo (Livno, 29. III. 1901 – Sisak, 8. I. 1980), metalurški inženjer, stručnjak u području proizvodnje sirova željeza te jedan od inicijatora osnivanja visokoškolske institucije…

Gojić, Mirko (Bosanski Novi, BiH, 16. VIII. 1960), metalurški inženjer, stručnjak za toplinsku i površinsku obradbu te zavarivanje metalnih materijala.

Diplomirao je 1984. na Metalurškome fakultetu u Sisku…

Krajcar, Josip (Žagrići kraj Žminja, 19. X. 1927 – Pula, 13. XII. 2020), metalurški inženjer, stručnjak za proizvodnju sirovoga čelika.

Diplomirao je 1954. na Metalurškom odsjeku Tehničkoga fakulteta te doktorirao…

Lazić, Ladislav (Vetovo, 3. IV. 1953), strojarski inženjer, stručnjak za energetske i toplinske procese u metalurgiji.

Diplomirao je 1976. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a doktorirao…

Logomerac, Vladimir (Pribić Crkveni kraj Krašića, 12. XI. 1914 – Sisak, 29. V. 1980), kemijski inženjer i metalurg, stručnjak za metaluršku pripremu željeznih ruda.

Diplomirao…

Maljković, Darko (Osijek, 12. VII. 1935 – Zagreb, 10. IV. 2003), kemijski inženjer, stručnjak za ekstrakciju metala otapalima.

Diplomirao je 1960. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta…

Mamuzić, Ilija (Zagreb, 18. II. 1940), metalurški inženjer, stručnjak za teoriju i tehnologiju obradbe metala deformiranjem.

Diplomirao je 1961. te doktorirao 1975. disertacijom Istraživanje homogenosti i osobina legura…

Markotić, Ante (Anto) (Vareš, BiH, 9. V. 1942), metalurški inženjer, stručnjak za metalurško oplemenjivanje i redukciju ruda.

Diplomirao je 1966. te doktorirao 1976. disertacijom Uvjeti feromagnetične transformacije nekih…

Pavlović, Pavle (Dobrić, Srbija, 11. XI. 1919 − Sisak, 25. II. 2001), metalurški inženjer, stručnjak za metalurgiju željeza i čelika.

Diplomirao je 1945. na Rudarskoj akademiji…

Unkić, Faruk (Zagreb, 12. IV. 1947), metalurški inženjer, stručnjak za lijevanje metalnih materijala.

Diplomirao je 1972. te doktorirao 1990. disertacijom Mogućnost destabilizacije austenitne matrice visokokromnog lijeva otpornog na…

Željezara Split d. d., poduzeće za proizvodnju i preradbu čelika iz Kaštel Sućurca, osnovano 1968. pod nazivom Adriasider. Spajanjem Adriasidera i Investicione grupe za izgradnju integralne željezare na Jadranu…