Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

Markotić, Ante (Anto) (Vareš, BiH, 9. V. 1942), metalurški inženjer, stručnjak za metalurško oplemenjivanje i redukciju ruda.

Diplomirao je 1966. te doktorirao 1976. disertacijom Uvjeti feromagnetične transformacije nekih domaćih limonitnih ruda magnetizirajućim prženjem u prisustvu krutog reducensa i načini identifikacije faza iz prženca i koncentrata ovih ruda (mentor → V. Logomerac) na Metalurškom odjelu u Sisku Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (→ Metalurški fakultet). Radio je od 1966. u Rudniku i Željezari Vareš. Od 1967. bio je zaposlen na fakultetu u Sisku, od 1985. u zvanju redovitoga profesora. Predavao je kolegije Oplemenjivanje ruda, Metalurgija željeza i čelika I, Teorija metalurških procesa, Termodinamika i kinetika metalurških procesa, Metalurgija kovina i slitina i dr. U više navrata bio je predstojnik Zavoda za procesnu metalurgiju, te prodekan za nastavu (1980−84), prodekan za znanost (2001−03) i dekan (1997−2001) Fakulteta. Umirovljen je 2012. Sudjelovao je u nastavi Tehničkoga fakulteta u Boru i Rudarsko-metalurškoga fakulteta u Prištini.

Znanstveno i stručno bavi se metalurškim oplemenjivanjem i redukcijom ruda, metalurgijom željeza i čelika, metalurgijom ferolegura i aluminija te strategijom razvoja i opstojnosti hrvatske metalurgije. Suautor je djela Metalurgija željeza i čelika – zbirka riješenih zadataka (2006) te više skripta. Bio je suradnik Tehničke enciklopedije (1992., 1997) i Hrvatske enciklopedije (2005−09) LZ-a. Bio je dugogodišnji predsjednik → Hrvatske zajednice tehničke kulture (sv. 4) (1990−2015). Od 2007. redoviti je član HATZ-a. Dobitnik je republičke Nagrade za tehničku kulturu (1986) i Nagrade tehničke kulture »Faust Vrančić« za životno djelo (2001).


Ostali podatci
Što pročitati?

Pedeset godina studija metalurgije. Monografija 1960−2010. Sisak, 2010., str. 190.

Markotić, Ante

Stručnjak metalurškog oplemenjivanja i redukcije ruda.

Opći podatci
Ime
Ante
Prezime
Markotić
Mjesto i datum rođenja
Vareš (BiH), 09. 05. 1942.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Metalurški fakultet
Povezane udruge
Hrvatska zajednica tehničke kulture

Kategorije i područja