Objavljeno: .
Ažurirano: 13. lipnja 2022.

Pavlović, Pavle (Dobrić, Srbija, 11. XI. 1919 − Sisak, 25. II. 2001), metalurški inženjer, stručnjak za metalurgiju željeza i čelika.

Diplomirao je 1945. na Rudarskoj akademiji u Freiburgu te doktorirao 1963. disertacijom Entwicklung der Grundlagen eines Verfahrens für die Reduktion von Eisenerzen mit ÖI (Razvoj osnova postupaka za redukciju željeznih ruda s uljem) na Fakultetu za rudarstvo i metalurgiju Tehničke visoke škole u Aachenu. Radio je u Željezari Smederevo (1946−48., 1950−57) kao asistent u valjaonici i čeličani te kao upravitelj čeličane, u Željezari Zenica (1948−50) kao upravitelj čeličane, te u → Željezari Sisak 1957−61. kao upravitelj Odjela tehničke kontrole i glavni inženjer metalurških pogona u tehničkom sektoru, 1963−64. kao direktor proizvodnje u sektoru tehničko-poslovodnog poslovanja, 1964−80. kao direktor Instituta za metalurgiju. Od 1979. do 1985. radio je na sisačkom → Metalurškom fakultetu. Predavao je kolegije Termička obrada i specijalni čelici, Fizička metalurgija, Teorija metalurških procesa i dr. Bio je starješina obaju sisačkih studijskih odjela Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (1966−67), te dekan (1980−84) Metalurškoga fakulteta. Umirovljen je 1985. Predavao je i na Rudarsko-metalurškome fakultetu u Prištini, Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu te na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu. Znanstveno i stručno bavio se proizvodnjom čelika, unaprjeđenjem metalurških procesa i proizvoda, mikrolegiranjem, odabirom čelika za šavne cijevi, limove i dr. Bio je glavni urednik časopisa → Metalurgija (1967−82). Autor je djela Materijal čelik (1990).


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Črnko: U spomen Pavlu Pavloviću. Metalurgija, 41(2002) 1, str. 61−63.

Pedeset godina studija metalurgije. Monografija 1960−2010. Sisak, 2010., str. 197−198.

Pavlović, Pavle

Metalurški inženjer, stručnjak za metalurgiju željeza i čelika.

Opći podatci
Ime
Pavle
Prezime
Pavlović
Mjesto i datum rođenja
Dobrić (Srbija), 11. 11. 1919.
Mjesto i datum smrti
Sisak, 25. 02. 2001.
Povezane ustanove
Povezana poduzeća
Povezani časopisi

Kategorije i područja