Objavljeno:
Ažurirano: 19. studenoga 2020

Metalurgija, znanstveni časopis → Hrvatskoga metalurškog društva (HMD) iz Zagreba. Izlazi od 1962., a prvi izdavač bilo je Društvo inženjera i tehničara Željezare Sisak i Centar za informacije Željezare Sisak. Više puta mijenjao je izdavača i frekventnost izlaženja, a od 1994. izdavač je HMD i danas izlaze četiri broja na godinu. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja u metalurgiji te njezinih graničnih područja. Časopis ima međunarodno uredništvo, referira se u međunarodnim sekundarnim publikacijama i bazama podataka te izlazi uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Na portalu znanstvenih i stručnih časopisa RH dostupan je od 2006.

Glavni urednici časopisa Metalurgija
Branko Mayerhold 1962−66.
Pavle Pavlović 1967−82.
Stjepan Paller 1983−84.
Ilija Mamuzić od 1985.

Naslovnica časopisa, 2020.

Ostali podatci
Što pročitati?

I. Mamuzić: 50-a godina tiskanja časopisa Metalurgija. Metalurgija, 50(2011) 1, str. 3–7.

Mrežne poveznice

Hrvatsko metalurško društvo, časopis Metalurgija

Metalurgija. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Metalurgija
Naslovnica prvoga broja, 1962.

Znanstveni časopis Hrvatskoga metalurškog društva iz Zagreba.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1962.
Povezane osobe
Mamuzić, Ilija,
Pavlović, Pavle
Povezane ustanove
Metalurški fakultet u Sisku
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje