Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

Mamuzić, Ilija (Zagreb, 18. II. 1940), metalurški inženjer, stručnjak za teoriju i tehnologiju obradbe metala deformiranjem.

Diplomirao je 1961. te doktorirao 1975. disertacijom Istraživanje homogenosti i osobina legura gvožđe-ugljik ultrazvukom (mentor M. Pajević) na Tehnološko-metalurškome fakultetu u Beogradu. Radio je u → Željezari Sisak (1961−64) te pri Institutu za metalurgiju u Sisku (1965−91) u okviru kojega od 1979. kao djelatnik OOUR-a Metalurški fakultet, odn. od 1991. na osamostaljenome → Metalurškome fakultetu u Sisku kojega je suosnivač i utemeljitelj novih zavoda i laboratorija; u zvanju je redovitoga profesora od 1981. Predavao je kolegije Teorije plastične deformacije metala i osnovi kalibriranja, Tehnologija i strojevi valjanja, kovanja i vučenja, Modeliranje procesa deformacije i dr. Bio je predstojnik Zavoda za metalurgiju, dekan (1990−97) te prodekan Fakulteta (1984−86; 1997−98). Umirovljen je 2010. Predavao je i na Rudarsko-metalurškome fakultetu u Kosovskoj Mitrovici i Tehničkoj vojnoj akademiji KoV u Zagrebu, te kao gostujući profesor u Njemačkoj, Kini i Slovačkoj.

Bavi se postupcima obradbe metala i slitina deformiranjem (napose u proizvodnji bešavnih cijevi), valjanja traka i toplinske obradbe čelika, ispitivanja materijala i konstrukcija bez razaranja te razvojem novih čelika i drugih slitina namijenjenih radu pri visokim temperaturama. Bio je predsjednik Društva metalurških, geoloških i rudarskih inženjera i tehničara Sisak (1978–92), odn. → Hrvatskoga metalurškoga društva od 1992. Od 1985. glavni je urednik časopisa → Metalurgija. Počasni je profesor Državne metalurške akademije Ukrajine od 1999. te počasni doktor Tehničkoga sveučilišta u Košicama od 2000. Autor je djela Teorija, materijali, tehnologija čeličnih cijevi (suautor V. M. Druyan, 1996), Metalurgija, uvijek prosperitet za čovječanstvo (2012), Sloistie êlektrokontaktnye materialy na osnove medi, hroma i vol’frama (suautori V. Buhanovskij i N. Rudnickij, 2012), Bibliografija časopisa Metalurgija 1962. – 2017. (2017) i dr.


Ostali podatci
Što pročitati?

Metalurški fakultet u Sisku. 40. obljetnica visokoškolske nastave metalurgije (1960–2000). Sisak, 2000.

F. Vodopivec: Inženjer, učitelj, istraživač – Ilija Mamuzić. Zagreb 2005.

Pedeset godina studija metalurgije 1960–2010. Sisak, 2010.

F. Vodopivec: Život i postignuća akad. Ilije Mamuzića. Metalurgija, 59(2020) 2, str. 231–288.

Mamuzić, Ilija

Metalurški inženjer, stručnjak za teoriju i tehnologiju obradbe metala deformiranjem.

Opći podatci
Ime
Ilija
Prezime
Mamuzić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 18. 02. 1940.
Povezane ustanove
Povezana poduzeća
Povezani časopisi