Objavljeno: .
Ažurirano: 14. lipnja 2021.

Hrvatsko metalurško društvo (HMD), strukovna udruga utemeljena 1992. u Sisku. Sljednik je Društva metalurških, geoloških i rudarskih inženjera i tehničara, Sisak, koje je djelovalo unutar Saveza rudarskih, geoloških, metalurških inženjera i tehničara Hrvatske. Organizira stručna predavanja, seminare i kongrese, a prvi međunarodni Simpozij hrvatskih metalurga iz područja metala i metalurgije organiziralo je 1994. u Zagrebu. Društvo je od 1992. zajedno s → Metalurškim fakultetom bilo suizdavač, a od 1994. samostalno izdaje znanstveni časopis → Metalurgija. Tiskalo je znanstvenu knjigu Teorija, materijali, tehnologija čeličnih cijevi (I. Mamuzić, V. Mihajlović Drujan, 1996), knjigu Inženjer, učitelj, istraživač – Ilija Mamuzić (F. Vodopivec, 2005) i monografiju Metalurgija, uvijek prosperitet za čovječanstvo (I. Mamuzić, 2012). HMD je član → Hrvatskoga inženjerskog saveza (sv. 4) te surađuje s više metalurških udruga iz inozemstva. Predsjednik Društva je → Ilija Mamuzić.


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Mamuzić: Postignuća Hrvatskog metalurškog društva (HMD) 1952. – 2017. godine. Metalurgija, 57(2018) 1–2, str. 3–17.

Hrvatsko metalurško društvo

Strukovna udruga utemeljena 1992. u Sisku.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Sisak
Godina osnutka
1992.
Prijašnji nazivi

Društva metalurških, geoloških i rudarskih inženjera i tehničara, Sisak

Povezane osobe
Povezani časopisi
Povezane ustanove
Povezane udruge
Hrvatski inženjerski savez

Kategorije i područja
Kategorija
Područje