Objavljeno: .
Ažurirano: 3. siječnja 2022.

Lazić, Ladislav (Vetovo, 3. IV. 1953), strojarski inženjer, stručnjak za energetske i toplinske procese u metalurgiji.

Diplomirao je 1976. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a doktorirao 1991. disertacijom Prilog modeliranju i optimalizaciji procesa zagrijavanja materijala u zagrijevnim pećima valjaoničke proizvodnje (mentor → J. Črnko) na Metalurškome fakultetu u Sisku. Radio je u → Željezari Sisak (1976−79) i Vodoprivredi Hrvatske – Hidroput Sisak (1979−81). Na Metalurškome fakultetu u Sisku zaposlen je od 1981., u zvanju redovitoga profesora od 2007. Predaje niz kolegija: Tehnička termodinamika, Prijenos topline i mase, Energetska postrojenja, Industrijske peći, Gospodarenje energijom, Numeričko modeliranje metalurških procesa i dr. Bio je predstojnik Zavoda za mehaničku metalurgiju (2001−03; 2009−13) te prodekan (1994−96; 2003−07) Fakulteta. Znanstveno i stručno bavi se energetikom i toplinskim procesima u metalurgiji, a posebno povećanjem energetske učinkovitosti i smanjenjem emisija onečišćujućih tvari. Napisao je udžbenik Numeričke metode u toplinskoj analizi (2007) i skripta Elementi strojeva (2001).


Ostali podatci
Što pročitati?

Pedeset godina studija metalurgije. Monografija 1960−2010. Sisak, 2010., str. 180−181.

Lazić, Ladislav
Strojarski inženjer, stručnjak za energetske i toplinske procese u metalurgiji.

Opći podatci
Ime
Ladislav
Prezime
Lazić
Mjesto i datum rođenja
Vetovo, 03. 04. 1953.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Povezana poduzeća