Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

Maljković, Darko (Osijek, 12. VII. 1935 – Zagreb, 10. IV. 2003), kemijski inženjer, stručnjak za ekstrakciju metala otapalima.

Diplomirao je 1960. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu te doktorirao 1976. disertacijom Ekstrakcija željeza (III) i zlata (III) s izopropilnim eterom na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu. Na odjelima zagrebačkoga Tehnološkoga fakulteta u Sisku (od 1979. → Metalurški fakultet) bio je zaposlen od 1960., kao redoviti profesor od 1981. Bio je predstojnik više zavoda te dekan Fakulteta (1986–90). Predavao je kolegije Analitička kemija, Zaštita okoliša, Informatika, Hidrometalurgija i dr.

Znanstveno i stručno bavio se postupcima separacije, a posebno ekstrakcije metala s pomoću otapala te kontrolom industrijskih procesa i proizvoda. Bavio se i popularizacijom tehnike i tehničkih znanosti te leksikografijom. Autor je skripta Osnove kemijskih i instrumentalnih ispitivanja materijala (1969), Instrumentalna analiza (1970) i Automatska analiza (1974). Napisao je više članaka Tehničke enciklopedije, bio je urednik za kemiju, kemijsko inženjerstvo i metalurgiju u Hrvatskoj enciklopediji i Tehničkom leksikonu LZ-a te urednik za tehničke znanosti u Hrvatskom leksikonu. Jedan je od utemeljitelja Hrvatske akademije tehničkih znanosti 1993 (od 1997. → Akademija tehničkih znanosti Hrvatske; sv. 4), koje je bio potpredsjednik te 1994. urednik glasila Tehničke znanosti. Dobitnik je Državne nagrade tehničke kulture »Faust Vrančić« 2000.


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Črnko: U spomen Darku Maljkoviću. Metalurgija, 42(2003) 4, str. 277–279.

Pedeset godina studija metalurgije. Monografija 1960−2010. Sisak, 2010., str. 187–188.

Maljković, Darko
Kemijski inženjer, stručnjak ekstrakcije metala otapalima.

Opći podatci
Ime
Darko
Prezime
Maljković
Mjesto i datum rođenja
Osijek, 12. 07. 1935.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 10. 04. 2003.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Metalurški fakultet