Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2021.

Chloupek, Lujo (Livno, 29. III. 1901 – Sisak, 8. I. 1980), metalurški inženjer, stručnjak u području proizvodnje sirova željeza te jedan od inicijatora osnivanja visokoškolske institucije za izobrazbu metalurga u Hrvatskoj.

Diplomirao je 1923. na Metalurškom odjelu Visoke montanističke škole u Přibramu u Čehoslovačkoj. Isprva je radio u željezari Dovhoje u Čehoslovačkoj, zatim u željezarama Vareš (1925−41., 1945−46) i Zenica (1941−45) te u → Željezari Sisak (1946−74., s prekidima 1947−51. i 1956−57) kao inženjer i voditelj poduzeća. Umirovljen je 1974. Godine 1961. izabran je za višega predavača te 1964. za izvanrednoga profesora Metalurškog odjela u Sisku Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu (→ Metalurški fakultet), gdje je kao honorarni nastavnik do 1980. predavao kolegije Metalurške peći, Metalurške peći i vatrostalni materijali, Proizvodnja sirovog željeza, Projektiranje metalurških poduzeća i dr.

Bio je jedan od pokretača visokoškolske nastave iz područja metalurgije u Sisku. Znanstveno i stručno bavio se proizvodnjom sirova željeza, posebice pripremom i taljenjem rude, problematikom koksa i sumpora u visokim pećima i dr. Izradio je mnoge stručne elaborate i ekonomske studije (analiza rada visokih peći, rentabilnost uporabe domaćih ugljena u proizvodnji koksa, optimalni kapacitet željezare). Osim mnogobrojnih znanstvenih i stručnih radova, autor je djela Proizvodnja sirovog gvožđa (1954) i Priručnik za gvožđe i čelik (s M. Pešićem, 1965).


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Črnko, P. Pavlović: In memoriam izv. prof. Lujo Chloupek, dipl. inž. Metalurgija, 19(1980) 1−2, str. 41−42.

Pedeset godina studija metalurgije. Monografija 1960−2010. Sisak, 2010., str. 155−156.

Iz arhive LZMK-a

Š. Jurišić: CHLOUPEK, LUJO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2., 1989., str. 653.

Chloupek, Lujo
Metalurški inženjer, stručnjak u području proizvodnje sirova željeza i jedan je od inicijatora osnivanja visokoškolske institucije za izobrazbu metalurga u Hrvatskoj.

Opći podatci
Ime
Lujo
Prezime
Chloupek
Mjesto i datum rođenja
Livno (BiH), 29. 03. 1901.
Mjesto i datum smrti
Sisak, 08. 01. 1980.
Povezane ustanove
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje