Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Unkić, Faruk (Zagreb, 12. IV. 1947), metalurški inženjer, stručnjak za lijevanje metalnih materijala.

Diplomirao je 1972. te doktorirao 1990. disertacijom Mogućnost destabilizacije austenitne matrice visokokromnog lijeva otpornog na trošenje na → Metalurškome fakultetu u Sisku. Radio je u → Željezari Sisak kao projektant informacijskoga sustava proizvodnje (1973−78). Bio je dugogodišnji nastavnik Metalurškog fakulteta u Sisku (1979−2014), gdje je u zvanje redovitoga profesora izabran 2007. Predavao je kolegije Tehnologija lijevanja metala, Osnove lijevanja metala i dr. Bio je predstojnik Zavoda za metalurgiju (1992−95), Zavoda za procesnu metalurgiju (2001−03), prodekan (1998−2000., 2007−09) te dekan (2009−13) Fakulteta. Znanstveno i stručno bavi se lijevanjem metalnih materijala (čelik, lijevana željeza, aluminijske slitine), analizom procesa skrućivanja sa stajališta nukleacije i rasta kristala, toplinskom i mikrostrukturnom analizom metalnih materijala i dr. Bio je glavni urednik časopisa → Ljevarstvo (sv. 1) (2003−06., 2008−13).


Ostali podatci
Što pročitati?

Pedeset godina studija metalurgije. Monografija 1960−2010. Sisak, 2010., str. 216−217.

Unkić, Faruk
Metalurški inženjer, stručnjak za lijevanje metalnih materijala.

Opći podatci
Ime
Faruk
Prezime
Unkić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 12. 04. 1947.
Povezane ustanove
Povezana poduzeća
Povezani časopisi

Kategorije i područja