Objavljeno: .
Ažurirano: 13. siječnja 2022.

Matković, Prosper (Prošper) (Hvar, 22. V. 1945), kemijski inženjer, stručnjak za istraživanje atomske strukture i mikrostrukture metala.

Diplomirao je 1971. na Kemijskom odjelu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu te doktorirao 1977. disertacijom Strukturuntersuchungen messingartiger Legierungen in den Systemen T10BN4…6 (Strukturna istraživanja mesingu srodnih legura u sustavima T10BN4…6) na Sveučilištu u Stuttgartu. Od 1978. radio je u Institutu za metalurgiju u Sisku, a od 1979. na → Metalurškome fakultetu u Sisku, od 2000. u zvanju redovitoga profesora. Predavao je kolegije Fizikalna metalurgija I i II, Materijali u metalurgiji, Rendgenska strukturna analiza metala i dr. Bio je predstojnik Zavoda za fizičku metalurgiju (1999–2001), prodekan za znanost (1985–87) i nastavu (2001–05) te dekan (2005–09) Fakulteta. Umirovljen je 2014. Područje njegova znanstvenog i stručnog interesa usmjereno je na istraživanje atomske strukture i mikrostrukture metala s pomoću rendgenske difrakcije, mikroskopije i drugih metoda te na dobivanje i ispitivanje mikrostrukturnih, mehaničkih i korozijskih značajki biomedicinskih slitina. Suautor je skripta Fizikalna metalurgija I (2009) i suradnik u Tehničkoj enciklopediji LZ-a (1997).


Ostali podatci
Što pročitati?

Pedeset godina studija metalurgije. Monografija 1960−2010. Sisak, 2010., str. 191−192.

Matković, Prosper
Kemijski inženjer, stručnjak za istraživanje atomske strukture i mikrostrukture metala.

Opći podatci
Ime
Prosper (Prošper)
Prezime
Matković
Mjesto i datum rođenja
Hvar, 22. 05. 1945.
Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje