Objavljeno: .
Ažurirano: 17. svibnja 2024.

Delalle, Radovan (Slavonski Brod, 23. XII. 1935), arhitekt i urbanist, zagovornik alternativnih pristupa suvremenoj urbanističkoj i arhitektonskoj problematici.

Studirao je arhitekturu na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskome fakultetu u Zagrebu (1956–60), diplomirao je u Urbanističkom institutu Sveučilišta u Parizu (1972). Radio je u Zavodu za urbanizam grada Sarajeva (1961–66), arhitektonskom birou Jacquesa Labroa u Parizu (1967–69), potom povremeno u Zavodu za studije i projektovanje Dom u Sarajevu, u zagrebačkoj podružnici karlovačkog arhitektonskog biroa AGI-46 te u → Urbanističkom zavodu grada Zagreba, u kojemu je bio stalno zaposlen od 1982. Suosnivač je arhitektonske skupine Z (1969). U okviru istraživačkoga rada na konceptu urbarhitekture kojim je pokušao redefinirati arhitekturu u odnosu na urbani kontekst, predložio je više eksperimentalnih projekata, među ostalima središte Marindvora u Sarajevu (1964) i Trnja u Zagrebu (1971–72). Projektirao je naselje Ciglane u Sarajevu (1965., 1974., s N. Muftićem), novo naselje i centar u Dugoj Resi (1976–77., sa S. Krajačem) i kuće za odmor u Staroj Baški na Krku (1970–79). Radio je na generalnim urbanističkim planovima Novoga Zagreba (s N. Šilović, 1973) i Duge Rese (sa S. Krajačem, 1986). Izradio je više provedbenih urbanističkih planova: za zagrebačka naselja Sloboština (s I. Tepešom, 1975), Lučko (1981), Kozari bok (1983) i Kalinovica – Kerestinec (1989), za područje Autobusnoga kolodvora Zagreb (s N. Gamulinom, 1990), za lijevu obalu Save u središnjem prostoru zagrebačkog Trnja (1987) i za središnji prostor Novoga Zagreba (1988). Znanstvene i stručne radove iz područja arhitekture i urbanizma objavljivao je u časopisima Arhitektura, Čovjek i prostor, Komunikacije, Arhitektura i urbanizam, Naše teme i dr. Autor je knjige Traganje za identitetom grada. Urbarhitektura (1988., 1997). Dobitnik je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo (2013).


Ostali podatci
Što pročitati?

R. Delalle, S. Krajač: Provedbeni urbanistički plan i urbanistički projekt Duga Resa – jugozapad. Čovjek i prostor, 24(1977) 7(292), str. 4–5.

F. Kritovac: Budućnost urbanog. Čovjek i prostor, 35(1988) 7–8(424–425), str. 30.

A. Žunić: Arhitekt organske gradogradnje. Vijenac, 22(2014) 531–533, str. 32.

Iz arhive LZMK-a

Z. Kolacio i Redakcija: DELALLE, RADOVAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 263.

Delalle, Radovan

Arhitekt i urbanist, pobornik alternativnih pristupa suvremenoj urbanističkoj i arhitektonskoj problematici.

Opći podatci
Ime
Radovan
Prezime
Delalle
Mjesto i datum rođenja
Slavonski Brod, 23. 12. 1935.
Povezana poduzeća
Urbanistički zavod grada Zagreba
Nagrada
Nagrada »Vladimir Nazor«
Povezani časopisi
Arhitektura,
Čovjek i prostor

Kategorije i područja
Kategorija
Područje