Objavljeno: .
Ažurirano: 19. studenoga 2018.

Dundović, Čedomir (Senj, 20. XI. 1952), inženjer pomorskoga prometa, stručnjak za planiranje i razvoj prometnica i luka.

U Rijeci je 1979. diplomirao na Pedagoškome fakultetu (danas Filozofski fakultet) i na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj (→ Pomorski fakultet u Rijeci), gdje je i magistrirao 1986. te doktorirao 1991. disertacijom Optimizacija primjene obalnih i mobilnih lučkih dizalica kao i njihovih kombinacija u tehnološkom procesu rada u luci (mentor → J. Kirinčić). Predavao je u Osnovnoj školi Matulji (1978−81) te Pomorskoj školi Bakar i Centru za obrazovanje pomoraca u Rijeci (1981−89). Od 1989. radi na Pomorskome fakultetu u Rijeci, od 2003. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Planiranje i projektiranje prometnih terminala, Unutarnji transport i skladištenje te Pomorska i prometna politika. Bio je predstojnik Zavoda za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu (2001−04. i 2010−14) te prodekan (2004−10). Predaje i na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu od 2014.

Bavi se planiranjem i projektiranjem luka i lučkih terminala, prekrcajnim sredstvima i pomorskim sustavima. Autor je udžbenika Tehnologija i organizacija luka (s B. Kesić, 2001), Lučki terminali (2002), Pomorski sustav i pomorska politika (2003), Prekrcajna sredstva prekidnoga transporta (2005) i Pomorska i prometna politika (s N. Grubišićem, 2013). U Ministarstvu pomorstva, prometa i veza bio je državni tajnik (1999−2000) te glavni urednik Strategije prometnoga razvitka RH (1999). Bio je zastupnik u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (1993−96., 2005−09), predsjednik nadzornih odbora Luke Rijeka (1998−99), Brodogradilišta Kraljevica (1998−2000) i Zračne luke Rijeka (2008−12) te suradnik u izradbi Nacrta prijedloga Zakona o pomorskome dobru i morskim lukama (2002).

Dundović, Čedomir

Inženjer pomorskoga prometa, stručnjak za planiranje i razvoj prometnica i luka.

Opći podatci
Ime
Čedomir
Prezime
Dundović
Mjesto i datum rođenja
Senj, 20. 11. 1952.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje