Objavljeno: .
Ažurirano: 23. ožujka 2022.

Kirinčić, Josip (Gostinjac kraj Dobrinja, 15. XII. 1924 – Rijeka, 2. IX. 2019), inženjer pomorskoga prometa, stručnjak za lučku mehanizaciju.

U Rijeci je diplomirao na Višoj pomorskoj školi 1951. i na Međufakultetskome studiju za pomorski saobraćaj pri Ekonomskom fakultetu 1974., a doktorirao je na Tehničkome fakultetu 1980. disertacijom Utjecaj konstruktivnih i tehnoloških faktora pretovarnih dizalica na učinak iskrcaja sipkih tereta u lukama (mentor → Z. Šverer). Prije pohađanja Više pomorske škole plovio je na brodovima riječke Jugolinije 1947–49. Nakon diplome radio je u poduzeću Luka Rijeka 1952–86. Ondje se bavio obnovom, izgradnjom i modernizacijom riječke luke, projektiranjem i izgradnjom bakarske luke za sipke terete te razvojnim i istraživačkim projektima riječke luke i inozemnih luka (Chalna i Conakry).

Od 1976. predavao je na Višoj pomorskoj školi u Rijeci, poslije Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj (→ Pomorski fakultet u rijeci), gdje je od 1986. bio redoviti profesor. Predavao je kolegije Prekrcajna sredstva, Projektiranje i izgradnja luka, Mehanizacija luka i terminala te Luke i terminali. Umirovljen je 1995.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bila prekrcajna lučka sredstva, projektiranje, izgradnja i mehanizacija luka i terminala te tehnologija pomorskoga prometa. Autor je udžbenika Luke i terminali (1991). Bio je predsjednik Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije u Rijeci. Počasni je član HATZ-a od 1998.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

KIRINČIĆ, JOSIP. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 319.

Kirinčić, Josip
Inženjer pomorskoga prometa, stručnjak za lučku mehanizaciju.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Kirinčić
Mjesto i datum rođenja
Gostinjac kraj Dobrinja, 15. 12. 1924.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Pomorski fakultet u Rijeci
Povezana poduzeća

Kategorije i područja