Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Šverer, Zlatko (Srijemski Karlovci, 6. IV. 1923 – Rijeka, 21. IV. 2007), strojarski inženjer, stručnjak za lučka pretovarna postrojenja.

Diplomirao je 1950. strojarstvo na Tehničkome fakultetu u Zagrebu te doktorirao 1977. disertacijom Geometrija lančanika sidrenih vitala (mentor → J. Obsieger) na Tehničkome fakultetu u Rijeci. Radio je u tvornici Đuro Đaković u Slavonskome Brodu i Konstrukcionom birou industrije brodskih strojeva u Rijeci, a 1951. premješten je u riječku tvornicu dizalica i ljevaonicu → Vulkan, gdje je kao konstruktor i projektant bio šef konstrukcijskog ureda i razvojnog odjela te direktor projektno-prodajnoga sektora. Od 1972. bio je izvanredni te od 1978. redoviti profesor Tehničkoga fakulteta u Rijeci. Umirovljen je 1993. Predavao je kolegije Prenosila i dizala, Transportna sredstva u industriji, Brodske dizalice i palubni strojevi. Bio je predstojnik Zavoda za osnove konstruiranja (1979–83), prodekan (1974–77) i dekan (1977–79) Fakulteta.

Znanstveno i stručno bavio se brodskim vitlima i karakteristikama lučkih pretovarnih postrojenja. Sudjelovao je u izgradnji kontejnerske luke u Brajdici i luke za rasuti teret u Bakru, gdje je rješavao posebne probleme i definirao uvjete za cjelokupno dizalično postrojenje.


Ostali podatci
Što pročitati?

In memoriam–Branko Ostojić, Zlatko Šverer. Engineering review, 27(2007) 2, str. 130.

Šverer, Zlatko
Strojarski inženjer, stručnjak za lučka pretovarna postrojenja.

Opći podatci
Ime
Zlatko
Prezime
Šverer
Mjesto i datum rođenja
Srijemski Karlovci (Srbija), 06. 04. 1923.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 21. 04. 2007.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje