Objavljeno: .
Ažurirano: 12. travnja 2022.

Obsieger, Josip (Varaždin, 1. VII. 1923 – Rijeka, 14. V. 2013), strojarski inženjer, stručnjak za hidraulične kormilarske uređaje.

Na Tehničkome fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) diplomirao je 1949. te doktorirao 1971. disertacijom Prilog određivanju granica opteretivosti kliznih ležajeva s hidrodinamičkim podmazivanjem (mentor → A. Heim). Na Fakultetu je bio asistent u Zavodu za konstrukciju strojnih dijelova (1949−52), konstruktor i projektant u tvornici dizala i ljevaonici → Vulkan u Rijeci (1953−60), gdje je osnovao odjel za konstrukciju kormilarskih uređaja (1956) izradivši mnogobrojne projekte za domaća brodogradilišta. Na Tehničkome fakultetu u Rijeci zaposlen je od 1960., a u zvanje redovitoga profesora izabran je 1972. Predavao je kolegije Elementi strojeva, Mehanički prijenosnici, Hidrostatski prijenosnici i Brodski pomoćni strojevi. Bio je predstojnik Zavoda za osnove konstruiranja (1960−72., 1975−81. i 1984−92) te dekan (1972−74). Predavao je i na Mornaričko-tehničkoj akademiji u Puli (1967−69) te na Mornaričkoj akademiji u Splitu (1971−73). Umirovljen je 1992.

Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa su elementi strojeva, posebice hidraulični kormilarski uređaji za brodove i hidrostatski uređaji za prijenos energije za brodove. Autor je knjige Neka razmatranja o izboru korekcija profila evolventnih ozubljenja (1989).

Obsieger, Josip
Strojarski inženjer, stručnjak za hidraulične kormilarske uređaje.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Obsieger
Mjesto i datum rođenja
Varaždin, 01. 07. 1923.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja