Objavljeno: .
Ažurirano: 19. studenoga 2018.

Dusman, Federico (Labin, 14. V. 1931 – Zagreb, 28. X. 2007), strojarski inženjer, metrolog.

Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu diplomirao je 1957., magistrirao 1966. i doktorirao 1977. disertacijom Integralne metode kvalitativnog i kvantitativnog ispitivanja hrapavosti tehničkih površina pomoću lasera (mentor → R. Zdenković). Bio je inženjer konstruktor, upravitelj i direktor novoosnovanoga pogona za proizvodnju alatnih strojeva u Istarskim ugljenokopima Raša (1957–62). Izradio je idejni projekt preobrazbe rudarskih radionica u tvornicu alatnih strojeva (1960), vodio poslove investicijskog elaborata za novu proizvodnju (1961), organizirao uvođenje proizvodnje alatnih strojeva po licenci tvornice Prvomajska u Zagrebu. Godine 1962. prešao je u Prvomajsku. Godine 1966. izabran je za asistenta na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu, 1982. postao je redoviti profesor; umirovljen je 1996. Uveo je i predavao kolegije Teorija i tehnika mjerenja, Tehnološka kontrola, Kontrola kvalitete, Osiguranje kvalitete. Vodio je Laboratorij za precizna mjerenja dužina (od 1967), bio je predstojnik Zavoda za automatiku i mjernu tehniku (1978–80, 1984–86, 1988–92), prodekan te dekan (1980−82) Fakulteta. Izradio je mnoge znanstvene i stručne analize te projekte i elaborate iz područja tehnologije, alatnih strojeva i kontrole kvalitete. Autor je knjige Odabrana poglavlja iz kontrole kvalitete (s R. Stančecom 1983).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 176–177.

Iz arhive LZMK-a

V. Muljević: DUSMAN, FEDERICO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 721–722.

Dusman, Federico
Strojarski inženjer, metrolog.

Opći podatci
Ime
Federico
Prezime
Dusman
Mjesto i datum rođenja
Labin, 14. 05. 1931.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 28. 10. 2007.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje