Objavljeno: .
Ažurirano: 27. svibnja 2022.

Fišer, Ferdo (Kopar, Slovenija, 1. I. 1908 – Zagreb, 30. VIII. 1992), kemijski inženjer, stručnjak za tehnologiju poljoprivrednih proizvoda.

Nakon realne gimnazije koju je završio 1925. u Mariboru, upisao je studij kemije na → Tehničkom fakultetu u Zagrebu (sv. 4), gdje je diplomirao 1929. te doktorirao 1948. obranom teze Dozrijevanje, sušenje i starenje savinjskog hmelja. Godine 1930. zaposlio se kao asistent u Zavodu za gospodarsku i kemijsku tehnologiju Gospodarsko-šumarskoga fakulteta u Zagrebu (→ Agronomski fakultet). Na tom je fakultetu bio redoviti profesor (od 1959. do umirovljenja 1975), a predavao je kolegije Osnove tehnologije poljoprivrednih proizvoda, Tehnologija ratarskih proizvoda i Tehnologija prerade povrća i voća. Utemeljio je poslijediplomski studij tehnologije preradbe poljodjelskih proizvoda, te bio predstojnik Zavoda za tehnologiju poljoprivrednih proizvoda (danas Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport). Bavio se tehnologijom preradbe i konzerviranja poljodjelskih proizvoda, a posebno određivanjem njihove tehnološke vrijednosti. Autor je metode za određivanje kakvoće ječmenoga slada. Uveo je nove kriterije u ocjenjivanje kakvoće sirovina i tehnoloških postupaka te pridonio razvoju industrijske proizvodnje piva, alkohola, kvasca i octa. Objavio je udžbenik Poljoprivredna tehnologija I–II, te velik broj znanstvenih i stručnih radova. Bio je suradnik Sekcije za poljoprivredne nauke Odjela za prirodne nauke JAZU-a (od 1959).


Ostali podatci
Što pročitati?

F. Vešnik: In memoriam prof. dr. Ferdo Fišer, dipl. ing. kem. (1908–1992). Agronomski glasnik, 54(1992) 5, str. 381–382.

Iz arhive LZMK-a

F. Vešnik: FIŠER, FERDO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 283-284.

Fišer, Ferdo
Udžbenici Poljoprivredna tehnologija I–II, 1960–62.

Kemičar i stručnjak za tehnologiju poljoprivrednih proizvoda.

Opći podatci
Ime
Ferdo
Prezime
Fišer
Mjesto i datum rođenja
Kopar (Slovenija), 01. 01. 1908.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 30. 08. 1992.

Kategorije i područja
Kategorija