Objavljeno: .
Ažurirano: 1. lipnja 2022.

Grancarić, Ana Marija (Zadar, 22. I. 1943), tekstilno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za oplemenjivanje tekstila.

Diplomirala je 1967. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Tekstilno-tehnološki fakultet) u Zagrebu, na kojem je 1979. doktorirala disertacijom Istraživanja optičkih bjelila na tekstilnim materijalima (mentor → I. Soljačić). Na Fakultetu je radila od 1969., od 1996. u zvanju redovite profesorice; umirovljena je 2013. Ondje je 1989–94. bila predstojnica Zavoda za tekstilnu kemiju i ispitivanje materijala. Predavala je kolegije iz područja bojenja, doradbe i oplemenjivanja tekstila. Kao vanjska suradnica na Veleučilištu u Karlovcu bila je nositeljica kolegija iste skupine.

Područja su njezina istraživanja optičko i kemijsko bijeljenje tekstilnih vlakana, gašenje fluorescencije optičkih bjelila, kinetika alkalne hidrolize poliestera, razradba fizikalno-kemijskoga modela kinetike hidrolize i njegova primjena na eksperimentalne uvjete te adsorpcijska svojstva i elektrokinetičko ponašanje tekstilnih vlakana. Suautorica je knjiga Vježbe iz procesa tekstilne dorade (s I. Soljačićem, 1983), Vježbe iz procesa oplemenjivanja tekstila (s I. Soljačićem, 1989), Osnove oplemenjivanja tekstila I–III (prva i druga knjiga s I. Soljačićem i D. Katovićem, 1992–94; treća knjiga s I. Soljačićem, D. Katovićem i S. Bischof Vukušić, 2005). Članica je emerita HATZ-a te professor emerita Sveučilišta u Zagrebu od 2014. Dobitnica je Nagrade »Fran Bošnjaković« Sveučilišta u Zagrebu (2012).


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 101–102.

Iz arhive LZMK-a

M. Kaštelan-Macan: GRANCARIĆ, ANA MARIJA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 124.

Grancarić, Ana Marija
Tekstilno-tehnološka inženjerka, stručnjakinja za oplemenjivanje tekstila.

Opći podatci
Ime
Ana Marija
Prezime
Grancarić
Mjesto i datum rođenja
Zadar, 22. 01. 1944.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje