Objavljeno: .
Ažurirano: 10. prosinca 2021.

Soljačić, Ivo (Zagreb, 28. X. 1935), kemijsko-tehnološki inženjer, zaslužan za razvoj tekstilnoga studija i tekstilne znanosti na Sveučilištu u Zagrebu.

Diplomirao je 1959. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu, na kojem je doktorirao 1971. disertacijom Koncentracijsko gašenje fluorescencije optičkih bjelila (mentor → K. Weber). Godine 1959–63. radio je u zagrebačkoj Tvornici za pamučnu industriju (Tvorpam) kao rukovoditelj oplemenjivanja, potom se zaposlio na Tehnološkome fakultetu, kao asistent na kolegijima apreture. U zvanje redovitoga profesora izabran je 1976. Nastavnu djelatnost nastavio je od 1991. na → Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, na kojemu je radio do umirovljenja 2005. Godine 1981–83. bio je prodekan, a 1983–85. i 1990–91. dekan Tehnološkoga fakulteta; 1995–99. dekan, 1999–2003. prodekan Tekstilno-tehnološkoga fakulteta. Na Tehnološkom fakultetu bio je voditelj Tekstilnoga studija 1971–78., direktor OOUR-a Tekstilno inženjerstvo 1974–78., te predstojnik Zavoda za tekstilno-kemijsku tehnologiju 1974–91. Predavao je kao gostujući profesor na strojarskom fakultetu u Mariboru 1991–93.

Bavi se fluorescencijom optičkih bjelila i efektima bijeljenja, apsorberima ultraljubičastoga zračenja, mercerizacijom, oplemenjivanjem i njegom tekstila, na čemu se temelje i nastavni programi kolegija koje je predavao (Tehnologija oplemenjivanja tekstila, Njega tekstila, Fizikalni procesi u oplemenjivanju tekstila i dr.). Prvi je u Hrvatskoj počeo sustavno objavljivati znanstvene radove iz polja tekstilne tehnologije u priznatim međunarodnim časopisima. Suautor je više knjiga i udžbenika među ostalima Vježbe iz procesa tekstilne dorade (s A. M. Grancarić, 1983), Osnove oplemenjivanja tekstila (s A. M. Grancarić i D. Katovićem, 1992), Njega tekstila (s T. Pušić, 2005), Procesi čišćenja u vodi (2005), Kemijsko čišćenje tekstila i odjeće (s T. Pušić, 2013). Član je HATZ-a od 1993. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« 1989., Nagrade »Fran Bošnjaković« Sveučilišta u Zagrebu 2005., nagrade za životno djelo Moć znanja HATZ-a 2006., te odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića 1996. Od 2005. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 130–131.

Đ. Parac-Osterman: Prof. emeritus Ivo Soljačić dobitnik nagrade za životno djelo »Moć znanja«. Tekstil, 64(2015) 5–6, str. 234–235.

Soljačić, Ivo

Kemijsko-tehnološki inženjer, zaslužan za razvoj tekstilnoga studija i tekstilne znanosti na Sveučilištu u Zagrebu.

Opći podatci
Ime
Ivo
Prezime
Soljačić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 28. 10. 1935.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Područje