Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Hercigonja, Ivo (Sušak, 21. VI. 1901 – Zagreb, 4. I. 1976), strojarski inženjer, prvi doktor znanosti iz područja strojarstva na zagrebačkome sveučilištu.

Diplomirao je 1925. na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu, a doktorirao 1931. na Tehničkome fakultetu u Zagrebu disertacijom Izvor zavojnih tolerancija i njihov odnošaj k alatu i metodama mjerenja. Diplomu ovlaštenog inženjera stekao je 1934. Radio je u Odjelu za alat Škodinih zavoda u Plzeńu (od 1927), na konstrukciji, izradbi i uporabi alata i naprava u sarajevskome Vojnotehničkom zavodu (od 1933), u Industriji motora u Rakovici kao rukovoditelj tvorničke kontrole i alatnice (1936–44) te kao nadzornik tog poduzeća u centrima zrakoplovne proizvodnje u Njemačkoj i Francuskoj (1937–38). Radio je u Tehničkom odjelu ZAVNOH-a (1944–45), u Saveznom ministarstvu teške industrije u Beogradu (1945–46), u Tvornici TAM u Mariboru (1947–49), gdje je organizirao proizvodnju prvih serija kamiona, u Ministarstvu narodne obrane u Beogradu (1949–53), a 1954–58. bio je savjetnikom u zagrebačkome poduzeću Rade Končar.

Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu, držao je nastavu od 1957., za redovitoga profesora izabran je 1962., a do umirovljenja 1971. predavao je kolegije Toplinska obrada metala, Mjerenje oblika i dimenzija, Tehnološka priprema rada i Automatizacija i regulacija. Bio je osnivač i voditelj Laboratorija za precizna mjerenja dužina (1959) te predstojnik Katedre za tehniku i organizaciju proizvodnje.

Radio je na projektiranju i organizaciji proizvodnje tvornica (za TAM u Mariboru, FAMOS u Sarajevu, Jugoalat u Novome Sadu te za Fabriku reznog alata u Čačku). Bavio se preciznim mjerenjem i dopuštenim odstupanjem zupčanika i navoja te točnošću mjerila, metodama mjerenja i metodama određivanja vremena izradbe, a radove je objavljivao u domaćim i stranim časopisima. Autor je knjige Tehnička priprema proizvodnje (1963) te skripta Mjerenje oblika i dimenzija (1971).


Ostali podatci
Što pročitati?

Prof. dr. Ivo Hercigonja, Vjesnik, 7. I. 1976.

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 223.

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: HERCIGONJA, IVO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 535.

Hercigonja, Ivo
Strojarski inženjer, prvi doktor znanosti iz područja strojarstva na Zagrebačkome sveučilištu.

Opći podatci
Ime
Ivo
Prezime
Hercigonja
Mjesto i datum rođenja
Sušak, 21. 06. 1901.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 04. 01. 1976.
Povezana poduzeća
Končar – elektroindustrija d. d.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje