Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Horvat, Dragutin (Bosanski Brod, 15. X. 1906 – Zagreb, 10. XII. 1994), strojarski inženjer, stručnjak za hidromehaniku i hidroenergetska postrojenja.

Diplomirao je na strojarskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (1931). Bio je ravnatelj električne centrale i vodovoda u Bosanskome Brodu (1934–40), a potom asistent i honorarni nastavnik na Tehničkome fakultetu u Zagrebu (1940). Iste se godine specijalizirao za konstrukciju vodnih turbina i crpka u budimpeštanskoj tvornici Ganz. Na Tehničkome fakultetu stalno je zaposlen 1943., kao redoviti profesor od 1952; umirovljen je 1977. Predavao je kolegije Hidromehanika i Hidraulični strojevi. Bio je dekan Strojarsko-brodograđevnoga fakulteta (1957–58).

Sudjelovao je u izgradnji pogona hidroelektrana, konstrukciji turbinskih rotora i hidrauličnih postrojenja, izradbi studija i elaborata o iskoristivosti hidroenergetskih izvora za pojedine hidroelektrane. Za staru HE Jajce konstruirao je nove turbinske rotore, u novoj HE Mariborski otok uklonio je smetnje u regulacijskom sustavu, za Željezaru Zenica predložio je uporabu zračnih kotlova na crpnom postrojenju, za novu HE Split izradio je studiju kojom je razjasnio fenomen ritmičkoga kolebanja tlaka vode, za poduzeće Monter u Zagrebu izradio je studiju o hidrauličnim udarima, za crpnu postaju u Rijeci izradio je elaborat kojim je određena potrebna dubina podmorskoga crpnog voda rashladne vode za termoelektranu, a izradio je i studije za hidrocentrale Peruča i Rama te crpne postaje Brač i Kraljevac. Autor je knjiga Hidromehanika I i II (1949) i Vodne turbine (1955). Dobio je Nagradu za životno djelo (1971).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 223–224.

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: HORVAT, DRAGUTIN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 629.

Horvat, Dragutin
Strojarski inženjer, stručnjak za hidromehaniku i hidroenergetska postrojenja.

Opći podatci
Ime
Dragutin
Prezime
Horvat
Mjesto i datum rođenja
Bosanski Brod (BiH), 15. 10. 1906.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 10. 12. 1994.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje