Objavljeno: .
Ažurirano: 2. travnja 2024.

Horvat, Stjepan (Esteban) (Srijemski Karlovci, 29. XI. 1895 – Buenos Aires, 12. III. 1985), geodet, stručnjak za geodetsko računanje i kartografiju.

Nakon što je završio Geodetski tečaj na Šumarskoj akademiji (1918) zaposlio se kao mjernički pristav u Nadzorništvu katastarske izmjere u Zagrebu (1919), a potom je radio u astronomsko-geodetskom odsjeku Vojno-geografskog instituta u Beogradu (1920–22). Od 1923. posjedovao je civilnu geodetsku poslovnicu u Zemunu koja je obavljala izmjeru grada Tetova do 1926., kada se zaposlio na zagrebačkom → Tehničkome fakultetu (sv. 4). Studij na Geodetskom i kulturno-inženjerskom odjelu tog fakulteta završio je 1936., od 1937. bio je predstojnik Geodetskoga zavoda, a od 1941. redoviti profesor. Predavao je kolegije Niža geodezija, Državna izmjera, Izmjera gradova, Teorija pogrešaka te Geodetsko računanje i crtanje. Bio je član Zemaljskoga komasacijskog povjerenstva (1940–44) i organizator državne izmjere u Glavnom ravnateljstvu za javne radove (1941–44). Dekan Tehničkoga fakulteta postao je 1943., a rektor Hrvatskoga sveučilišta (Sveučilišta u Zagrebu) 1944. Emigrirao je 1945. u izbjegličke logore u Austriji (Krumpendorf) i Italiji (Treviso, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Fermo), a zatim otišao u Argentinu gdje je 1948. nastavio znanstvenu karijeru u Argentinskom vojno-geografskom institutu u Buenos Airesu. Bavio se primjenom matematike u geodeziji i kartografiji te geodetskom astronomijom i geofizikom. Autor je mnogobrojnih znanstvenih i stručnih radova te nekoliko skripta i priručnika. Počasnim članom Argentinskog društva geofizičara i geodeta postao je 1979, a umirovljen je 1980. ostavši savjetnikom u matičnom institutu.


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Herak (ur.): Ugledni hrvatski znanstvenici u svijetu, 1. dio. Zagreb, 2002.

M. Lapaine: U spomen Stjepan Horvat (1895–1985). Godišnjak Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2(2005), str. 65–66.

Iz arhive LZMK-a

HORVAT, STJEPAN (Esteban). Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 661-662.

Horvat, Stjepan

Hrvatski geodet, stručnjak za geodetsko računanje i kartografiju.

Opći podatci
Ime
Stjepan (Esteban)
Prezime
Horvat
Mjesto i datum rođenja
Srijemski Karlovci (Srbija), 29. 11. 1895.
Mjesto i datum smrti
Buenos Aires (Argentina), 12. 03. 1985.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje