Objavljeno: .
Ažurirano: 29. siječnja 2024.

Horvatić, Dragutin (Drago) (Zagreb, 29. X. 1929 – Zagreb, 30. XI. 2003), građevinski inženjer i stručnjak za mostove.

Na Građevinskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Građevinski fakultet) u Zagrebu diplomirao je 1956. te doktorirao 1980. disertacijom Optimalni raspored materijala u savijenim čeličnim gredama. Radio je 1957. na zagrebačkom gradilištu beogradskog poduzeća Mostogradnja, a 1958–62. u grupi za mostove Inženjerskog projektnog zavoda u Zagrebu. Od 1962. radio je na Građevinskome fakultetu u Zagrebu, u zvanju redovitoga profesora od 1985. Predavao je kolegije Metalni mostovi i Inženjerske konstrukcije. Bio je predstojnik Zavoda za metalne i drvene konstrukcije 1985–91., 1981–83. prodekan, 1991–94. dekan Fakulteta. Umirovljen je 2000. Predavao je mehaniku na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu 1963–65. te bio gostujući profesor na fakultetima u Splitu, Rijeci, Osijeku i Beogradu. Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bila ortotropne čelične konstrukcije, spregnute konstrukcije čelik-beton, stabilnost čeličnih konstrukcija, teorija graničnih stanja čeličnih konstrukcija i aluminijske konstrukcije. Autor je udžbenika Metalni mostovi (1988) i skripta Mostovi s ortotropnim pločama i spregnuti nosači (1977) te suautor standarda Spregnute građevinske konstrukcije (JUS U.Z1.010) i Proračun izbočavanja limova (JUS U.E7.121).


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Radić: In memoriam – Prof. dr. sc. Dragutin Horvatić (1929. – 2003.). Građevinar 56(2004) 3, str. 185.

Iz arhive LZMK-a

A. Klemenčić: HORVATIĆ, DRAGUTIN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 673–674.

Horvatić, Dragutin


Opći podatci

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija