Objavljeno: .
Ažurirano: 12. listopada 2021.

Ivanković, Hrvoje (Vinkovci, 26. VIII. 1958), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za anorganske materijale.

Diplomirao je 1982. na Tehnološkome fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), gdje je 1997. doktorirao disertacijom Mikrostruktura i svojstva mulitne keramike dobivene sol-gel postupkom (mentorica → E. Tkalčec). Radio je u kutinskoj Petrokemiji (1982–83) i zagrebačkoj Tvornici akumulatora Munja (1984). Od 1985. zaposlen je na matičnome fakultetu, od 2006. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Struktura i svojstva anorganskih materijala, Inženjerstvo stakla i keramike, Karakterizacija materijala. Bio je predstojnik Zavoda za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale (2005–09). Bavi se kinetikom reakcija u čvrstome stanju, polimerizacijom organometalnih spojeva, sol-gel sintezom, mikrostrukturom i svojstvima keramičkih i staklokeramičkih materijala, organsko-anorganskim hibridima i nanokompozitima, sintezom hidroksiapatitne keramike (biomimetički pristup). Dobitnik je Godišnje nagrade za znanost 2009.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 275.

Ivanković, Hrvoje

Kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za anorganske materijale.

Opći podatci
Ime
Hrvoje
Prezime
Ivanković
Mjesto i datum rođenja
Vinkovci, 26. 08. 1958.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Munja, Zagreb,
Petrokemija d. d.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija