Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Jadranska straža, udruga osnovana 1922. u Splitu radi kulturnog, gospodarskog i općeg unapređivanja Jadranskoga mora i primorja.

Osnovana je za talijanske vlasti u Dalmaciji te je u početku bila usmjerena na obranu zemlje i zaštitu njezinih nacionalnih interesa na moru. Novim statutom iz 1927. glavni je cilj preusmjeren na očuvanje nacionalnih obilježja i pomorske tradicije zemlje, širenje nacionalne svijesti o važnosti Jadranskoga mora, unapređenje njegova iskorištavanja te razvoj jadranske orijentacije. Prvi i doživotni predsjednik bio je Juraj Biankini (1847−1928). Jadranska straža djelovala je u 20 područnih odbora diljem Kraljevine SHS (Jugoslavije) te u 10 odbora u europskim zemljama i SAD-u. Predsjednik Mornaričke sekcije (1935) i Upravnoga odbora (1939) u Zagrebu bio je → Rudolf Crnić. S približno 180 000 članova 1939. bila je najbrojnija organizacija u zemlji. Udruga je djelovala do 1941., a pokušaj njezine obnove u Rijeci 1954. završio je neuspjehom.

Jadranska straža izgradila je dobrovoljnim prilozima 1931. školski brod Jadran (→ školski brod). Udruga je sudjelovala i u osnutku splitskoga pomorskog muzeja (→ Hrvatski pomorski muzej Split) kada je, prikupivši građu za Jadransku izložbu (1925) s temom razvoja i stanja brodarstva, brodogradnje te ribarstva, u društvenom domu udruge 1933. otvorila muzej. Straža je također izdavala i nekoliko publikacija, poput Pomorske biblioteke i mjesečnika Jadranska straža, koji je izlazio 1923–41. Urednik je 1938–39. bio → Oliver Fio, a za časopis je među ostalima pisao i → Vilim Bačić.

Jadranska straža
Udruga osnovana 1922. u Splitu radi kulturnog, gospodarskog i općeg unaprjeđivanja Jadranskoga mora i primorja.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Split
Godina osnutka
1922.
Godina prestanka rada
1941.