Objavljeno: .
Ažurirano: 14. listopada 2021.

Jakopčić, Krešimir (Zagreb, 30. XI. 1930 – Zagreb, 25. II. 2016), kemijski inženjer, stručnjak za organsku kemiju.

Diplomirao je 1956. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), gdje je doktorirao 1963. disertacijom Prilog poznavanju tioamida aminokarbonskih kiselina (mentor → V. Hahn). Specijalizirao se 1966. na Kemijskom odjelu Sveučilišta u Manchesteru kod profesora Andrewa Peltera. Od 1957. radio je kao asistent u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Godine 1968. prešao je na matični fakultet, gdje je redoviti profesor bio od 1978; umirovljen je 1997. Predavao je kolegije Organska kemija, Moderne metode u organskoj kemiji i Strukture i mehanizmi u organskoj kemiji. Bio je predstojnik Zavoda za organsku kemiju (1970–87), prodekan (1976–77) i dekan Fakulteta (1977–79). Bavio se sintezom i istraživanjem organskih spojeva, posebice tioamida s potencijalnim citostatičkim, radiomimetičkim i radioprotektivnim djelovanjem, kemijom heterocikličkih spojeva, pripravom i primjenom kelatogenih spojeva. Istraživao je fotokemijske transformacije ariletilena, 4-pirana i furana. Bio je predsjednik Hrvatskoga kemijskog društva (1986–87).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Šindler, N. Defterdarović: Prof. dr. sc. Krešimir Jakopčić, dipl. ing. kemije. Kemija u industriji, 65(2016) 5–6, str. 330–331.

Iz arhive LZMK-a

M. Kaštelan-Macan: JAKOPČIĆ, KREŠIMIR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, 2005., str. 258–259.

Jakopčić, Krešimir

Kemijski inženjer, stručnjak za organsku kemiju.

Opći podatci
Ime
Krešimir
Prezime
Jakopčić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 30. 11. 1930.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 25. 02. 2016.
Povezane ustanove
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Institut “Ruđer Bošković”
Povezane udruge
Hrvatsko kemijsko društvo

Kategorije i područja
Kategorija