Objavljeno: .
Ažurirano: 18. listopada 2021.

Jelenčić, Jasenka (Zagreb, 13. VI. 1946), kemijska inženjerka, stručnjakinja za organsku kemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo.

Diplomirala je 1969. na Kemijsko-tehnološkome odjelu Tehnološkog fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije; FKIT), gdje je doktorirala 1975. disertacijom Studij kemijske intervencije na poli(vinilacetatu) (mentor → M. Bravar). Od 1971. zaposlena je na Fakultetu, od 1985. kao redovita profesorica; umirovljena je 2014. Predavala je kolegije Procesi polimerizacije, Degradacija polimera, Celuloza i papir, Elastomeri, Sintetska vlakna. Bila je predsjednica Znanstveno-nastavnog vijeća fakultetskog Instituta kemijskog inženjerstva (1985–87), predstojnica Zavoda za organsku kemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo (1993–97), prodekanica (1997–2001) i dekanica Fakulteta (2001–05). Bavila se degradacijom, stabilizacijom i modifikacijom polimernih mješavina, tehnologijom celuloze i papira, ispitivanjem tipova i načina vulkanizacije prirodnog i sintetskih kaučuka, recikliranjem i zbrinjavanjem polimernog otpada. Bila je predsjednica Društva diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija AMACIZ 2005–09.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 279.

Jelenčić, Jasenka

Kemijska inženjerka, stručnjakinja za organsku kemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo.

Opći podatci
Ime
Jasenka
Prezime
Jelenčić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 13. 06. 1946.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija