Objavljeno: .
Ažurirano: 3. lipnja 2022.

Karminski-Zamola, Grace (Zagreb, 24. IV. 1940), kemijska inženjerka, stručnjakinja za organsku kemiju.

Diplomirala je 1962. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirala 1972. disertacijom Fotokemijske studije u redu furanskih spojeva; fotokemijska izomerizacija furil akrilnih kiselina (mentor → K. Jakopčić). Od 1962. radila je u Institutu za organsku kemiju i biokemiju Sveučilišta u Zagrebu, a od 1963. na matičnome fakultetu, gdje je bila redovita profesorica od 1999. i predstojnica Zavoda za organsku kemiju (1986–97., 2001–05); umirovljena je 2010. Predavala je kolegije Organska kemija, Lijekovi i sredstva za zaštitu, Struktura i mehanizmi u organskoj kemiji, Planiranje organske industrijske sinteze, Heterociklički antitumorski lijekovi. Bila je gostujuća znanstvenica na sveučilištu u Atlanti (Georgia State University) 1994. Znanstveno i stručno bavi se sintetskom organskom kemijom i spektroskopsko-analitičkim metodama u organskoj kemiji, napose DNA interakcijom spojeva iz reda heterocikla (kondenzirani kinolini, kinoloni i floureni) u svrhu određivanja antitumorskoga djelovanja na stanice humanoga karcinoma. Autorica je mnogobrojnih znanstvenih radova te četiriju patenata. Dobitnica je Godišnje nagrade za znanost 2008.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 283.

Iz arhive LZMK-a

M. Kaštelan-Macan: KARMINSKI-ZAMOLA, GRACE. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 114-115.

Karminski-Zamola, Grace
Inženjerka kemije, stručnjakinja za organsku kemiju.

Opći podatci
Ime
Grace
Prezime
Karminski-Zamola
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 24. 04. 1940.
Povezane osobe
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija